BBB: 'Het moet samen, maar het moet wel anders'

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma feliciteert beoogd BBB fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder
Commissaris van de koning Jetta Klijnsma feliciteert beoogd BBB fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder © RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel
De BoerBurgerBeweging wil met een brede coalitie Drenthe gaan besturen. Samen dus. Maar het moet anders. BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder is er nog niet van overtuigd dat de meest logisch mogelijke coalitiepartners op dit moment niet alleen met de mond willen belijden dat het anders moet, maar het ook daadwerkelijk willen doen.
Dat is in het kort de aftrap van de grootste partij van Drenthe in het duidingsdebat over de provinciale verkiezingen, het eerste debat van de nieuwe Provinciale Staten.
"Terwijl ze in Den Haag aan het nadenken zijn hoe het anders moet, en om de hete brei heen draaien, gaan wij laten zien hoe het anders kan", aldus Schuinder.

Onvrede

Volgens Schuinder zijn de bestaande politieke verhoudingen veranderd. "Onze inwoners voelen zich niet gehoord door de landelijke politiek. 65 procent opkomst bij de verkiezingen is hoger dan normaal, dat zegt ook iets over de onvrede onder de mensen. Dat we zo groot zijn geworden, willen we omzetten in bestuurlijke kracht. Geen zwaard van Damocles boven de boeren en een nieuwe bestuursstijl."
Die nieuwe bestuursstijl begint wat Schuinder betreft bij een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Geen 'dichttimmerij'. En na twee jaar evalueren of de koers en plannen goed zijn.
Verhaal gaat verder na de video met Schuinder:
Gert-Jan Schuinder wil samen besturen maar het moet anders

Stikstof controversieel

Totdat er een nieuwe Gedeputeerde Staten is, wil de BBB een aantal dossiers controversieel verklaren. "Stikstof en het inruilen van landbouwgrond voor wensnatuur." BBB wil voorkomen dat het demissionaire college van Gedeputeerde Staten over het eigen graf heen regeert op voor de nieuw gekozen partij belangrijke dossiers.
Concreet betekent dit, dat bijvoorbeeld het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in de wacht wordt gezet. In het PPLG moeten provinciebesturen aangeven hoe ze willen omgaan met natuur, klimaat, landbouw en vooral stikstofuitstoot.
Alle provincies moeten uiterlijk op 1 juli een eerste versie van het PPLG bij het Rijk inleveren. Vandaag liet demissionaire CDA-gedeputeerde Henk Jumelet van Landbouw en Milieu weten gewoon door te willen gaan met de gebiedsplannen.
Een motie zit in Schuinders' achterzak voor de eerstkomende Statenvergadering. Niet alleen omdat volgens hem de BBB een rem wil zetten op beleid waar ze het niet mee eens zijn. Ook moeten mogelijke coalitiepartners VVD, CDA en PvdA volgens Schuinder laten zien dat ze het echt menen dat het anders moet.

Naar 2035

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 is gehalveerd. BBB is daar tegen. 2035 is bespreekbaar, maar de gedwongen uitkoop van boeren moet van tafel.
De BBB krijgt hierbij steun van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Die maakte vandaag bekend dat het kabinet het jaar 2030 moet loslaten als datum waarop de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd.

Reacties andere partijen

VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen zei het volgende over de mogelijke samenwerking tussen BBB en de VVD. "Nederland wil dat de politiek het anders gaat doen. Niet alleen met stikstof. Ook houding, gedrag, stad versus platteland, Randstad versus regio. We zijn al een tijd bezig onze landelijke partij bij te sturen. Ik hoop dat de winst van BBB wat gaat veranderen in Den Haag. Wat BBB wil, daar zijn wij al vier jaar mee bezig."
En daarmee denkt Meeuwissen dat ze veilig aan de onderhandelingstafel zit en zelf in de startblokken staat als gedeputeerde. Maar Gert-Jan Schuinder ziet ook twijfels of de partij voldoende het huidige beleid echt los wilt laten.
Het CDA heeft inmiddels z'n wonden gelikt en fractievoorzitter Henk Jumelet wil wel weer door als gedeputeerde. Volgens hem is een college met breed draagvlak nodig dat z'n weg goed kent in het Noorden, Den Haag en over de grens. Lees: ik ben beschikbaar, want dat kunnen ik en het CDA leveren. "De verwachting over 17 BBB-Statenleden is hooggespannen en schept verantwoordelijkheid. Maar: BBB is aan zet", aldus Jumelet.
PvdA Yvonne Turenhout vindt dat haar bescheidenheid past. "Wij zien een akkoord op hoofdlijnen. Dat is wat ons betreft oké. Het geeft ruimte voor brede verbinding in de Provinciale Staten." Ook PvdA wil wel in het college.

Over rechts

Een coalitie over rechts zou ook kunnen. De PPV is er wel voor in, sterker nog, volgens PVV-leider Nico Uppelschoten zullen ze de BBB helpen om hun plannen te realiseren. "Opstand LPF, Opstand Forum, Opstand BBB. Laat deze kiezersopstand nu wel succesvol zijn! PVV zal alles er aan doen om de missie van BBB tot een succes te maken. Maar ook ons past bescheidenheid, de winst van BBB is ook een aanklacht tegen ons."
Over de collegevorming is Uppelschoten stellig: "Niet BBB laten aansluiten bij het bestaande motorblok, BBB is het motorblok. Het aantal zetels van de BBB rechtvaardigt twee keer zoveel gedeputeerden als van andere partijen." Maar Schuinder heeft al aangegeven dat bij drie BBB gedeputeerden er een onbalans in het bestuur komt.
Sam Pormes, GroenLinks: "De winst van Volt en Partij van de Dieren is goed voor het groene smaldeel in deze staten." En over de verkiezingsuitslag zegt Promes: "Rechtspopulisme maakt plaats voor agrarisch populisme. De BBB-kiezers hebben voor alles gekozen. Het programma van de BBB staat vol tegenstrijdigheden." De vraag van Schuinder, die zichzelf absoluut niet als agrarisch populistisch ziet, aan Pormes of ze kunnen samenwerken, werd meteen beantwoord. "Dat wordt heel lastig", aldus Pormes.
Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Renate Zuiker deed er goed aan niet de vele verschillen, maar de overeenkomsten met BBB te benadrukken. "In onze beide programma's zitten gezonde bodem, gezonde dieren en gezonde boeren. Maar transitie in landbouw is voor ons de enige weg vooruit. Wij willen geen nieuw college met het CDA en de VVD. Die hebben er voor gezorgd dat het stikstofprobleem in de landbouw jarenlang vooruit is geschoven."

Zaterdag verder praten

Astrid Nienhuis (VVD, burgemeester in het Noord-Hollandse Heemstede) is de verkenner voor het nieuwe college en zij wil na een eerste ronde komende zaterdag met een kleine groep partijen verder praten. Wie dan aan tafel komen, wil ze niet zeggen. "Maar de samenstelling van zaterdag heeft niets te maken met een mogelijke richting die een nieuw college op gaat."
"Ik heb in het duidingsdebat wel gehoord dat alle fracties vinden dat het anders moet, dus dit gaat in de formatie een grote rol spelen."
Bekijk hieronder het volledige interview met Nienhuis. Het artikel gaat verder onder de video:
Verkenner Nienhuis gaat met een deel verder praten
Op 7 april hoopt Nienhuis haar verkenningsrapport voor een nieuw college klaar te hebben. Als dat lukt dan debatteren de Provinciale Staten daar op 12 april over.

Geen 41 maar 43 leden in PS

Omdat het inwoneraantal van Drenthe is gegroeid is, stijgt ook het aantal Statenleden met twee. Waarschijnlijk maakt dat voor de zetelverdeling van de nieuw Eerste Kamer (Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer) geen verschil.
Sterker nog: De invloed van Drenthe op de samenstelling in de Eerste Kamer neemt voor de komende Eerste Kamerverkiezingen af. Dat blijkt uit een analyse van RTV Drenthe.
Gert-Jan Schuinder BBB
De installatie van Gert-Jan Schuinder BBB als statenlid © serge vinkenvleugel/RTV Drenthe
Dit zijn alle nieuwe statenleden:

BBB

Gert-Jan Schuinder, Agnes Jongman, Willem Vossebeld, Björn Schutte, Lijanne Mestemaker, Suzanne Maris-Brouwer, Martin Jansen, Wende Bolhuis-van Unen, Hendrik Smeenge, Jan Brouwer, Peter Edelman, Gert Veltrop, Michelle Veltrop-de Wilde, Stijn van den Berg, Koos van der Zee, Ina Koning, Jannes Kerssies

PvdA

Yvonne Turenhout en Jan Puper

GroenLinks

Mira Hamraoui

ChristenUnie

Gerben Brandsema

SP

Simon Zandvliet

Partij voor de Dieren

Siska Peeks

Forum voor Democratie

Liesbeth Niessink

Volt

Marloes Kramer-Hammenga

JA21 *

* Thomas Blinde zat al jaren in de Staten voor JA21, dus is niet echt nieuw. Ja21 was destijds een afsplitsing van Forum voor democratie. Omdat JA21 voor het eerst mee deed met de verkiezingen wordt Blinde nu door provincie geteld als nieuw, maar is dus al vier jaar Statenlid en fractievoorzitter van JA21.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.