Assen maakt werk van verbod op lachgas

De gemeente Assen gaat de verkoop van lachgas aan banden leggen. Aanleiding voor het besluit is de toename van gebruik en verkoop van lachgas tijdens de laatste editie van het TT-festival.
De gemeente vindt het gebruik van lachgas schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid wil de gemeente het gebruik verbieden. Ingangsdatum van het verbod is 1 januari 2020. 

Verkoopverbod
De gemeente doet voor het verkoopverbod een beroep op de Wet Milieubeheer. Naast het verbod op verkoop in de horeca, wil de gemeente ook een verbod op de verkoop en gebruik van lachgas opnemen in de evenementenvergunning. Ook hier geldt als ingangsdatum 1 januari. Tijdens evenementen wordt er gehandhaafd.

Het college van B en W wil ook de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) wijzigen om verkoop en gebruik van lachgas in een aangewezen gebied en een bepaalde periode te verbieden, bijvoorbeeld tijdens het TT- of bevrijdingsfestival. Dit voorstel wordt in maart 2020 behandeld door de gemeenteraad.

Voorlichting en preventie
Tegelijkertijd met deze maatregelen wordt er door de gemeente ingezet op voorlichting en preventie om de risico’s van lachgasgebruik onder de aandacht te brengen. De komende weken bezoeken medewerkers van de gemeente ondernemers in de stad om hen te informeren over de maatregelen.

Geen verbod openbare ruimte
Er komt nog geen algemeen verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte omdat het aantal meldingen en of incidenten nu nog gering is. Maar mochten de meldingen toenemen dan wordt er overgegaan tot een verbod in de openbare ruimte. 

Drentse gemeenten worstelen hoe om te gaan met de verkoop en gebruik van lachgas. Zeker nu blijkt dat de er wel degelijk gezondheidsrisico's zitten aan gebruik van het middel. Emmen maakte eerder dit jaar afspraken met de horeca over de verkoop en gebruik. In Meppel geldt alleen een verbod op verkoop tijdens Donderdag Meppeldag.

Deel dit artikel: