Nieuw ultimatum voor bewoners 't Ruige Veld

De gemeente heeft de eigenaar van 't Ruige Veld en stichting Altijd Zorg dringend verzocht om uiterlijk per 10 januari 2020 de bewoning in Rolde te stoppen. Dit onder last van het opleggen van een dwangsom.
De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met een voorbereidingsbesluit over locatie ’t Ruige Veld in Rolde. Zo geeft de gemeenteraad het college de tijd en de opdracht om een nieuw bestemmingsplan uit te werken dat past bij de huidige visie voor dit gebied.  

Voorbereidingsbesluit
De gemeente wil meer grip hebben op de toekomst van de locatie in Rolde. Met het voorbereidingsbesluit heeft de raad het bestemmingsplan voor een jaar bevroren. Dat betekent dat er voorlopig geen uitzonderingen op het bestemmingsplan meer worden toegestaan. Door het besluit kan het college nu op een zorgvuldige manier een nieuw bestemmingsplan uitwerken dat beter aansluit bij wat de gemeente met het gebied voor ogen heeft.

Maatwerk voor huidige bewoners
Op basis van het huidige bestemmingsplan is wonen al niet toegestaan op ’t Ruige Veld. Er wonen echter nog wel cliënten en medewerkers van stichting Altijd Zorg op de locatie. De gemeente heeft dus nu de eigenaar van het pand en stichting Altijd Zorg tot 10 januari de tijd gegeven om de bewoning te stoppen. Zo niet, dan krijgt Altijd Zorg een boete.

De cliënten hebben een brief van de gemeente ontvangen met daarin uitleg over de gevolgen voor hen persoonlijk. Iedereen krijgt een aanbod voor hulp bij het vinden van een nieuwe woonplek en passende zorg. De gemeente werkt daarbij samen met vijf zorginstellingen in de regio.

'Kwetsbare groep' 
Burgemeester Hiemstra benadrukt: “Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen en ik wil dan ook zeker weten dat iedereen een goed hulpaanbod krijgt. Wij doen er alles aan om deze mensen te begeleiden naar de juiste zorg en een nieuwe woonplek.”

Cliënten die alleen zorg ontvangen en niet op het terrein wonen, kunnen deze zorg overigens wel op de locatie blijven ontvangen. Dit is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Deel dit artikel: