SP Assen valt van haar geloof met vijfde wethouder

De SP Assen handelt in strijd met haar eigen principes, door in een college met vijf wethouders te stappen in de provinciehoofdstad.
In het laatste verkiezingsprogramma stelt de partij dat ze maximaal voor vier wethouders is. En toch stapt  afdelingsvoorzitter Jan Broekema als wethouderskandidaat in een vernieuwd college van B en W. Ook Bob Bergsma van D66 komt erbij.

Vijfde wethouder
Broekema wordt dan de vijfde wethouder in Assen. Het vernieuwde college bestaat verder bestaan uit de drie zittende partijen ChristenUnie, VVD en GroenLInks. D66 en SP vullen het gat dat met het vertrek van Stadspartij PLOP is ontstaan. De informateur wilde een breder college van vijf partijen voor een wat stabieler bestuur in Assen. En dus komen er twee coalitiepartijen bij, en ook twee wethouders in plaats van een.

De SP stelt in haar verkiezingsprogramma van vorig jaar 'dat ze er niet van houdt dat publieke gelden worden uitgegeven als dat niet nodig. "Of als we met minder uitgaven hetzelfde kunnen bereiken. Dus kunnen het college van B en W en de raad prima op zichzelf bezuinigen. Maximaal vier wethouders is voldoende en de raads-en fractievergoedingen kunnen omlaag."

Vijf voor prijs van vier?
Jan Broekema, de beoogd wethouder, erkent dat de SP altijd dit standpunt heeft gehuldigd. Hij lacht erom, als hij erop gewezen wordt. "Maar wie zegt dat het vijf wethouders voor de volle prijs van vijf worden. Wellicht worden het er vijf voor de prijs van vier."

Assen is al extra geld kwijt aan het stadsbestuur, omdat er dit jaar drie wethouders zijn gesneuveld. Aan wachtgeld kost dat de gemeente al zo'n vier ton extra.

Onderhandelingen
Broekema zegt zich ervan bewust te zijn, dat hiermee een verkiezingsbelofte niet nagekomen wordt. "Maar er moet in Assen wel bestuurd kunnen worden. En wij als partij willen die verantwoordelijkheid nemen."

Hoe de SP dit financieel denkt te regelen, kan Broekema nog niet zeggen. De onderhandelingen over het bestuursakkoord tussen de ChristenUnie, VVD, GroenLinks, SP en D66 zijn nog in volle gang. Daar wil Broekema eerst op wachten.

De leden van de SP hebben vorige week tijdens een speciale ledenvergadering al ingestemd met de deelname van de partij aan de coalitie en met Broekema als wethouderskandidaat.
Deel dit artikel: