Onderwijs Hoogeveen wil geld voor nieuwe schoolgebouwen

Meer dan de helft van de scholen in Hoogeveen is zo oud dat er renovatie of nieuwbouw nodig is. De schoolbesturen willen dat de gemeente daarom een paar miljoen euro per jaar voor de scholen opzij zet. Maar daar wil de wethouder niet aan beginnen.
De staat van de schoolgebouwen in Hoogeveen is volgens Zweers Wijnholds van Bijeen Hoogeveen gerust ernstig te noemen. "Scholen gaan ongeveer veertig jaar mee. Een aantal jaar geleden was daarom al 50 procent in Hoogeveen aan vervanging of renovatie toe, inmiddels is dat nog meer. Terwijl dat landelijk gemiddeld ongeveer 30 procent van de scholen is."

Geen geld, geen overleg
Onderwijshuisvesting is in Hoogeveen een heet hangijzer. Dit voorjaar kregen onderwijsbestuurders het aan de stok met toenmalig wethouder Jan Steenbergen. Van christelijk tot openbaar, voortgezet tot primair, en inclusief het speciaal onderwijs waren de bestuurders eensgezind. Wat had overleg voor zin, als er geen geld beschikbaar zou worden gesteld en de tijd alleen maar verstrijkt, zo stelden ze. Daarna verlieten ze het overleg met de wethouder.

Steenbergen trad af, maar het probleem bleef. Jacob van der Heide, de nieuwe wethouder van financiën, heeft geprobeerd het overleg weer 'vlot te trekken'. Maar dat is niet gelukt. Het toverwoord is vertrouwen, want dat hebben de onderwijsbestuurders niet in politieke voornemens. Vertrouwen hebben ze alleen als er geld vastgelegd wordt.

Wethouder Van der Heide vindt dat de verkeerde gang van zaken. "Eerst moeten we weten wat er bij welke school nodig is, dan kunnen we zien hoeveel geld we nodig hebben. We hebben de onderwijsbestuurders nog een compromis voorgesteld, om eerst een globaal beeld van de situatie te krijgen, maar ook daarbij zet het onderwijs de hakken in het zand."

Weinig vertrouwen
Dat het onderwijs weinig vertrouwen in de politiek heeft, komt ook door de gang van zaken rond Kindcentrum Wolfsbos en de voorganger daarvan, een plan voor een Multi Functioneel Centrum dat in 2016 werd afgeschoten. Het ging niet door, omdat er 'na zeven jaar van voorbereiding', zoals Zweers Wijnholds zegt, op dat moment geen geld voor was.

Het kindcentrum dat nu wel in de wijk Wolfsbos in aanbouw is, wordt bijna twee keer duurder dan gedacht. Bovendien konden er geen vier, maar slechts twee basisscholen opnieuw in gehuisvest worden. En daarbij wordt er ook nog een keer geld voor de komende jaren in gestoken, zodat andere scholen langer moeten wachten.

Zeggenschap houden
Maar wethouder Van der Heide voelt er niet veel voor om over een periode van twintig jaar of langer nu al 2 miljoen euro vast te leggen aan de verenigde schoolbestuurders. "Wij geven dan de zeggenschap uit handen, maar blijven wettelijk verantwoordelijk. En bovendien is het maar de vraag of de onderwijsbestuurders in de toekomst wel zo eensgezind zijn als nu."

Daarmee spreekt Hoogeveen op haar beurt uit weinig vertrouwen in de onderwijsbestuurders te hebben. 12  december spreekt de gemeenteraad over het huisvestingsbeleid van de scholen. Aan hen het oordeel of het de wethouder of de onderwijsbestuurders wil volgen.
Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen
Deel dit artikel: