Bewoners uiten kritiek op plannen voor nieuwe ontsluiting bij Asser wijk Kloosterveen

De omwonenden hebben onder meer bezwaar tegen het verdwijnen van de fietsoversteek bij de Polweg.
De omwonenden hebben onder meer bezwaar tegen het verdwijnen van de fietsoversteek bij de Polweg. © Omroep Assen / Gerrit Mennink
Een groep omwonenden is niet blij met de plannen van de provincie Drenthe en gemeenten Assen en Midden-Drenthe om de ontsluiting voor verkeer van en naar de Asser wijk Kloosterveen aan te passen. Zo'n twintig bewoners van de Sterrenbeeldenbuurt kwamen vanavond naar de raadszaal om hun bezwaren te uiten.
"Met enige verbazing en ergernis hebben wij kennisgenomen van de voorgenomen aanpassingen aan de N371", zegt Lisa Vergoes Houwens namens bewoners van de Sterrenbeeldenbuurt in de wijk Kloosterveen. De groep maakt zich zorgen dat de verdubbeling van de weg, waardoor deze vier banen krijgt, zal leiden tot hogere verkeerssnelheden. Met als gevolg onder meer geluidsoverlast en vermindering van de verkeersveiligheid.
Ook zien ze het verdwijnen van de fietsoversteek aan de Polweg richting recreatiegebied de Baggelhuizerplas niet zitten. "Deze oversteek is een veelgebruikte oversteek voor met name voetgangers. De behoefte zal toenemen door de bouw van de nieuwe woningen. De omweg via de rotonde naar het Pelinkbos is voor voetgangers en de grote groep hondenbezitters te groot en daarmee een grote inbreuk op hun woongenot", aldus Vergoes Houwens.

'Dit verdient geen schoonheidsprijs'

Bovendien betreurt de groep het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente rondom de plannen. Ook zijn ze niet blij dat ze niet eerder zijn betrokken bij het ontwerp. "De wijze van communiceren rondom dit traject verdient geen schoonheidsprijs", vindt Vergoes Houwens. "In de media en in uw brief aan ons wordt het tracé en de basiskeuzes als vaststaand uitgangspunt gepresenteerd, zonder dat wij in de gelegenheid zijn geweest om hier inspraak in te hebben. Wat ons betreft is er een gebrek aan participatie van de omliggende inwoners."

Plannen provincie

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe schetsen gemaakt voor een aanpassing van de N371 en aansluiting voor verkeer van en naar de wijk Kloosterveen in Assen. Ook komt er een nieuwe, bredere Norgerbrug in Bovensmilde. Deze aanpassingen moeten zorgen voor meer veiligheid van en een betere doorstroming voor het verkeer.
Onderdeel van de plannen is een nieuwe hoofdontsluiting in Kloosterveen. De provincie voorspelt namelijk dat het verkeer door de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen de komende jaren flink toeneemt. Daarom is ingrijpen nodig en wordt via een brug over de Drentse Hoofdvaart een extra aansluiting op de N371 gelegd. Om dit goed vorm te kunnen geven, moet de N371 (Balkenweg) verlegd en verdubbeld worden. In verband met de verkeersveiligheid zal de fietsoversteek ter hoogte van de Polweg verdwijnen.
De provincie gaf eerder aan dat er in mei een informatieavond is voor omwonenden. Maar dat is voor de bewoners van de Sterrenbeeldenbuurt niet voldoende. "Wij willen u verzoeken de communicatie rondom dit traject transparant te laten verlopen, te verbeteren en hier inwoners op voorhand bij te betrekken", zegt Vergoes Houwens.

Schop tegen het zere been

Ook voor bewoonster Heleen van Vulpen was het schetsontwerp een schop tegen het zere been. Net als andere bewoners die vanavond naar de raadszaal zijn gekomen, grenst haar achtertuin aan de N371. "Hoe kun je een schetsontwerp sturen, terwijl de uitgangspunten niet gecommuniceerd worden met de betrokken bewoners?" vraagt ze zich af.
De manier van communiceren roept nare herinneringen op bij de bewoners aan een ander traject in de wijk zo'n tien jaar geleden. In 2012 werd door een groot gedeelte van de wijk bezwaar gemaakt tegen de reconstructie van de Kloosterveenrotonde. "Dat zijn geen fijne herinneringen", blikt Van Vulpen terug. "We verwachten dat de manier van communicatie vanuit de gemeente Assen dit keer beter zal verlopen, zodat we niet opnieuw onze rechtsbijstand hoeven inschakelen."
De tekst gaat verder onder de foto.
Plannen Norgerbrug
De schets met de plannen van de provincie Drenthe © Provincie Drenthe

Reacties Asser raad

"Een valse start voor de bewoners in de Sterrenbeeldenbuurt", noemt Steven van Luijk van de ChristenUnie de gang van zaken. "Was het niet netjes geweest om de buurtbewoners in een eerder stadium te betrekken?", vraagt hij zich af.
Andere partijen sluiten zich daarbij aan, zoals het CDA. "Dit traject loopt niet lekker. Het loopt vast op een aantal onderdelen, waaronder participatie. We moeten beter kijken naar wat de bewoners te zeggen hebben", vindt fractievoorzitter Ronald Witteman.

'Ruimte om gesprek te voeren'

Volgens wethouder Cor Staal moet de participatie nog beginnen. "Het college is een beetje geschrokken van de reacties die hier gegeven worden", reageert hij. "Wat het college betreft is er alle ruimte om het gesprek te voeren. Er ligt een schetsontwerp, wat dient als een vertrekpunt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat is niet zo gek bij een plan."
Toch denkt bewoonster Vergoes Houwens daar anders over: "Ik had liever gehad dat we samen waren begonnen, nog voordat de schets er lag."
Alle Asser fracties zijn het met elkaar eens: het college moet nodig in gesprek met de bewoners over de plannen, zonder te kijken naar de schets die er al ligt. Op 20 april staat de nieuwe ontsluiting bij Kloosterveen opnieuw op de raadsagenda. Ook neemt de raad dan het voorstel om het schetsontwerp als vertrekpunt te nemen voor verdere uitwerking van de plannen opnieuw onder de loep.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.