Protest tegen reconstructie Hoofdweg in Eelde

De gemeente Tynaarlo moet terug naar de tekentafel met de plannen voor de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde. Bewoners zijn bang voor hoge snelheid, trillende huizen door zware harmonicabussen van Qbuzz en geparkeerde auto's op de weg of op fiets- en voetpaden. Er is zoveel kritiek op het reconstructieplan voor de doorgaande weg door het dorp, dat de raadsfracties willen dat de aanbesteding langer wordt uitgesteld.

De aanbestedingsprocedure zou nog voor de kerst beginnen, maar daar heeft Tynaarlo twee maanden uitstel voor gekregen van de provincie. Via de provincie komt namelijk 325.000 euro voor verbetering van de weg. De politiek wil nu extra uitstel, om alsnog de bewoners beter bij het plan te betrekken.

Risico subsidie mis te lopen

"Als we opnieuw uitstel willen, lopen we het risico dat we die bijdrage uit het financieringsfonds Brede Doel Uitkering van de provincie mislopen. Dus ik zou niet nog langer willen wachten, anders zijn we dat geld straks kwijt", zegt wethouder Henk Lammers. "En het gaat wel om veel geld."

De partijen in de raad van Tynaarlo willen toch dat Lammers er zijn best voor gaat doen. Want zoals de aanpak van de Hoofdweg nu uitgevoerd dreigt te worden, daar lopen veel buurtbewoners tegen te hoop. "Wat is er met de inspraak gebeurd, had u daar niet meer mee moeten doen", is de kritiek. "Zorgvuldigheid gaat voor snelheid", aldus PvdA en VVD.

Slechtste fietspad

Het fietspad langs de Hoofdweg in Eelde staat al tijden bovenaan het lijstje van 'slechtste fietspaden' in Drenthe. Stoeptegels liggen al jaren los, geparkeerde auto's blokkeren de doorgang. En fietsers worden ook van de sokken gereden door auto's die op de Hoofdweg uitwijken voor vrachtwagens. De gemeente wil dat verbeteren en tegelijkertijd de weg en het riool aanpakken.

Verbreding

Plan is nu dat er een verhoogd fietspad komt, dat aansluit op het hogere voetpad langs de weg. De weg voor autoverkeer wordt verbreed naar zes meter. De bredere weg is nodig, omdat er straks per dag 130 elektrische harmonicabussen van Qbuzz door de straat gaan rijden.

Bewoners zijn bang voor overlast door trillingen en voor schade aan hun huizen door de zwaardere bussen. "Heeft de gemeente onderzocht wat het effect is op de constructie van huizen, als er wekelijks zo'n duizend van die zware harmonicabussen met 50 kilometer per uur door de straat denderen", vraagt Fabio Lamanna zich af namens 22 buurtbewoners.

Volgens de bewoners gaat de verbreding van de rijbaan op de Hoofdweg ten koste van fiets- en voetpad, omdat de ruimte langs de weg beperkt is. Zo liggen de huizen en winkels liggen vlak langs de drukke weg. Ook zijn ze bang dat de zware bussen straks toch te breed zijn om elkaar normaal te passeren. Met alle gevolgen van dien zoals uitwijkend verkeer over het voet- en fietspad.

Snelheid omlaag

Het liefst zien de bewoners ook de verkeerssnelheid omlaag gaan naar 30 kilometer per uur. "De weg lijkt straks op een betonbak die uitnodigt tot hardrijden", vrezen bewoners.

Maar de snelheid van 50 naar 30 kilometer kan volgens wethouder Henk Lammers niet. "De Hoofdweg is een gebiedsontsluitingsweg waar 50 kilometer standaard is. Dat beperkt ons in de variaties in plannen." Ook de krappe ruimte langs de weg is een probleem, zegt Lammers. "Wij hadden ook graag meer parkeerplaatsen, maar daar is helaas geen plek voor." Verder waarschuwt Lammers voor sluipverkeer door woonwijken, zodra de Hoofdweg een 30 kilometer-zone wordt.

Anderhalf jaar geleden was de eerste informatieavond over reconstructie van de Hoofdweg. Daar hebben tientallen buurtbewoners hun zorgen en kritiek geuit. "Maar er is uiteindelijk weinig mee gedaan", zegt bewoner Lamanna. Deze week was er alsnog een gesprek op het gemeentehuis, maar ook dat nam de zorgen niet weg. De politiek wil nu dat Lammers meer werkt maakt van de beloofde bewonersparticipatie en met de bewoners de plannen nog eens tegen het licht houdt.

Deel dit artikel: