Meer duidelijk over stikstofafspraken kabinet en provincies

Er is iets meer duidelijk over hoe de nieuwe stikstofregels voor boeren er uit gaan zien bij intern en extern salderen. Gedeputeerde Henk Jumelet liet dat weten tijdens een debat over de stikstofproblematiek in Provinciale Staten.

De nieuwe regeling is voor boeren soepeler dan de normen die in oktober door sommige provincies werden voorgeschreven. Er wordt nu één lijn getrokken in alle provincies, zei minister Carola Schouten afgelopen vrijdag al na het zoveelste overleg tussen haar en de provincies.

'Nieuwe vergunning niet altijd nodig'

"Als er geen verandering in de bedrijfsvoering van de boer plaats vindt, is er geen nieuwe vergunning nodig. Ook niet als in de huidige vergunning nog ruimte zit voor meer of nieuwe activiteiten", legt Jumelet uit wat kabinet en de twaalf provincies hebben afgesproken over intern salderen. Voorbeeld: de stikstofruimte wordt in het akkoord berekend op basis van de grootte van de stal. Sommige provincies gingen in oktober nog uit van het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stal staat. Dat is vaak een lager aantal dan waar in de stal ruimte voor is. Bij intern salderen mogen stikstofrechten niet over gaan op een andere boer. Jumelet noemt dit het creëren van een stand-stil situatie.

'Bij extern salderen gaat er 30 procent van de stikstofrechten af. Een andere boer die het bedrijf over neemt krijgt dus 70 procent van de oude vergunning terug. Hier komen uitzonderingen op, bijvoorbeeld bij gebiedsgerichte maatregelen. Als die goed werken kan die 30 procent omlaag.' Het extern salderen moet op 1 februari in gaan.

Definitief akkoord

Volgens de landbouwgedeputeerde hebben minister Carola Schouten en de taal provinciaal gedeputeerden gisteravond een definitief akkoord bereik over de beperking van de stikstofuitstoot. Het kabinet zal volgens Jumelet voldoende bronmaatregelen moeten nemen, alleen dan zijn de gebiedsmaatregelen op lokaal en regionaal niveau in de provincie zinvol.

De Tweede en de Eerste Kamer moeten de nieuwe regels voor de bronmaatregelen nog goedkeuren en alle Provinciale Staten de gebiedsgerichte maatregelen. De Drentse Staten praten vrijdag opnieuw over de stikstofproblemen.

Deel dit artikel: