Verkoop bouwkavels Emmen in de lift: duizend woningen in de pijplijn

De woningbouw zit in de gemeente Emmen opvallend in de lift. Volgens wethouder Jisse Otter krijgt Emmen er de komende tijd duizend nieuwe woningen bij. Ook de wijk Delftlanden deelt mee in de feestvreugde.

"We hebben de wind weer in de zeilen", zei Otter vanmorgen in het gemeentehuis. "In sommige buitendorpen was in geen tien jaar een kavel verkocht, maar we zien nu op alle fronten dat het weer loopt."

Delftlanden

Volgens Otter komen er in de wijk Delftlanden 200 woningen bij. De wijk was ooit een zorgenkindje, maar heeft dat predikaat inmiddels afgeschud. "Er staan nu 350 huizen en uiteindelijk worden dat er 750. Van de 400 nog in te vullen kavels is op de helft een optie genomen door belangstellenden", aldus de wethouder van Wakker Emmen.

Het centrum en de directe omgeving van Emmen zijn ook in trek bij woningbouwers. Hier worden volgens Otter 500 woningen gerealiseerd. De overige 300 nieuwe huizen verrijzen in de buitendorpen.

Veel van de verkochte kavels zijn van projectontwikkelaars en aannemers. De gemeente had zelf begin dit jaar nog 150 kavels in de aanbieding. Daarvan zijn er zo'n 50 verkocht. "Er komt een moment aan dat we als gemeente nee moeten verkopen."

Lage rente

De opleving van de woningmarkt komt door een aantal factoren, schetst Otter. "De lage rente is een belangrijke factor. Maar wat ook helpt is dat we als gemeente de grondprijs al een aantal jaren hebben bevroren en soms zelfs verlaagd. Verder hebben we meer oog voor wat de koper wil. We zijn daar veel flexibeler in geworden."

Otter signaleert ook dat er vanuit de drukke Randstad een voorzichtige trek op gang komt naar andere delen van het land, waar Emmen ook van begint te profiteren. En al met al lijkt het met de krimp ook wel mee te vallen. "Het CBS dacht in 2016 nog dat Emmen in 2040 nog maar 95 duizend inwoners zou hebben, maar verwacht nu dat we in 2050 boven de honderdduizend zitten."

Emmen gaat volgend jaar een nieuwe analyse van de woningmarkt maken. Een aantal trends is duidelijk zichtbaar. Zo is er goede belangstelling voor kleinschalige woningbouwprojecten en lijkt de bungalow een revival door te maken. Ook liggen er kansen om op locaties van voormalige scholen woningen te bouwen.

Zorg is er bij Otter wel over de betaalbaarheid van nieuwbouw. De bouwkosten stijgen en de stikstofcrisis helpt ook niet. "Maar vijf jaar geleden had ik niet durven denken dat het nu weer zo goed zou gaan."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Emmen woningbouw kavels
Deel dit artikel: