Partij voor de Dieren: 'Wordt Groningen Airport Eelde op de vingers getikt?'

De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil weten of Groningen Airport Eelde (GAE) op de vingers wordt getikt vanwege overtredingen rondom de sluitingstijden. Kamerlid Lammert van Raan heeft daarover vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) constateerde dat de luchthaven vorig jaar meerdere overtredingen heeft gemaakt. VOLE vroeg de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om GAE harder aan te pakken, maar de inspectie ging niet over tot het geven van boetes.

Uit een zogeheten handhavingsrapportage van de ILT van afgelopen september blijkt namelijk dat bij het naleven van de openingstijden één overtreding werd gemaakt. Daarvoor kreeg de luchthaven een waarschuwing. Daarnaast werden er twee overtredingen vastgesteld bij het - zoals dat officieel heet - correct volgen van vertrekprocedures door gezagvoerders. De waarschuwingen voor die overtredingen waren dus niet aan het adres van de luchthaven in Eelde, maar aan de betrokken vliegmaatschappijen.

Interpretatie

Van Raan van de PvdD wil weten waarom de ILT de regelgeving ander interpreteert dan de omwonenden. Ook wil Van Raan weten of de minister het vliegveld in Eelde gaat aanpakken.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren weten of de minister het ook eens is dat er stevige keuzes gemaakt moeten worden vanwege de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis. Van Raan wil weten of er niet beter gestopt kan worden met investeren in GAE en beter geïnvesteerd kan worden in de Lelylijn.

Afwijken van de sluitingstijden

Voor de luchthaven geldt een zogeheten extensieregeling. Die houdt in dat vliegvelden in sommige gevallen een uur mogen afwijken van de sluitingstijden. Eerder deze week bleek dat VOLE, de inspectie en de luchthaven die regeling allemaal anders interpreteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het begin van de vlucht. Is dat wanneer de piloot begint aan de veiligheidscheck van zijn vliegtuig? Of wanneer het vliegtuig daadwerkelijk los komt van de grond? "De regelgeving is een beetje ruim interpreteerbaar en daar hebben we nu een discussie over. Het is niet zo dat wij bewust overtredingen creëren", zei havenmeester Onno de Jong daar onder meer over.

Lees ook:

Deel dit artikel: