Stikstofregels in Provinciale Staten: 'We kunnen verder, maar zijn er nog lang niet'

De nieuwe stikstofregels voor het verlenen van natuurwetvergunningen zijn slechts het prille begin van de oplossing van het stikstofprobleem. Daar zijn vriend en vijand in de Drentse Staten het wel over eens. Binnen de Drentse politiek wordt verschillend aangekeken tegen de nieuwe stikstofregels die de provincies samen met minister Carola Schouten hebben bedacht.

Het scherpst was Thea Portharst van de Partij voor de Dieren. Natuurlijk vindt haar partij deze nieuwe regels teleurstellend. "Een economische oplossing, geen ecologische. Een pleister op een stinkende wond." Maar ze legde wel de vinger op de zere plek: is de natuur al voldoende hersteld voordat er weer nieuwe vergunningen verleend gaan worden?

Dat was immers wat de Raad van State uitsprak toen ze de oude regels van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar de prullenbak verwees. Dat bij intern salderen nu niet het aantal dieren, maar de maximale stalcapaciteit gebruikt wordt in de nieuwe regels, is volgens de PvdD-fractievoorzitter een mooi woord voor 'het houden van meer dieren'.

'Jumelet moet meer met natuurbeschermers praten'

PvdA'er Jos Schomaker is vooral blij dat er geen extra Drentse regels zijn bovenop de landelijke. Een aantal partijen, waaronder D66, wees landbouw- en natuurgedeputeerde Henk Jumelet erop dat hij bij het maken van de nieuwe regels niet met alle partijen aan tafel heeft gezeten. Lees: veel met de boeren en bouwbedrijven, maar minder met natuurbeschermers en terreinorganisaties. Jumelet zegde toe dat dit bij het maken van de gebiedsmaatregelen meer het geval zal zijn.

GroenLinks is 'niet echt blij met deze plannen en sceptisch over het oplossend vermogen van de maatregelen', zo liet Statenlid Erwin van Liempd weten. "Dit moet slechts het begin zijn van een transitie naar biologische veehouderij." Een versnelde uitloopregeling van boeren kan volgens hem helpen de natuur beter te beschermen tegen stikstof. "Knarsetandend gaan we akkoord met de nieuwe regels, we moeten uit deze impasse komen", zei hij met veel gevoel voor drama. Niet vergeten: GroenLinks zit tegenwoordig in het college van Gedeputeerde Staten. Hij had nog wel een nadenker: "Er zijn bedrijven buiten Drenthe zonder natuurwetvergunning die wel stikstof uitstoten, dat bij ons neerkomt. Wat doen we daaraan?"

Deltaplan

CDA'er Siemen Vegter pleit voor een deltaplan. Daarin wil hij een zogeheten Agrarische Hoofdstructuur, net als bij de natuur. De provincie moet dit idee van de Universiteit van Wageningen maar aan de man brengen bij politiek Den Haag, zo vindt hij. Over het stikstofrapport van de commissie Remkes was hij duidelijk: koeien horen in de wei, stikstof of niet.

Als een boer zijn bedrijf verkoopt gaat 30 procent van zijn stikstofrechten eraf. Maar bij Natura 2000-gebieden die onvoldoende herstellen en waarbij gebiedsmaatregelen nodig zijn, kan die 30 procent lager, maar ook hoger uitvallen. "Hoe gaat u dat doen en wie stelt de voorwaarden?", vroeg Roy Pruisscher van de ChristenUnie aan gedeputeerde Jumelet. Die erkende dat dit lastig gaat worden.

'Dit blijft economisch pijn doen'

Formeel hoeven Provinciale Staten de nieuwe regels niet goed te keuren en hoeft alleen GS dat te doen. Maar de meeste partijen lieten wel weten hoe ze erover denken. De VVD staat niet te applaudisseren. Frank Duut van OpDrenthe vindt het noodzakelijk dat de nieuwe regels er komen, omdat er nu weer vergunningen kunnen worden verleend, maar hij houdt zijn hart vast of alle toekomstige stikstofmaatregelen breed gedragen zullen gaan worden in de maatschappij.

PvdD, Forum en de PVV zijn tegen. PVV'er Bert Vorenkamp heeft een even simpele als regide oplossing: haal de status Natura 2000 van de natuurgebieden af en het land kan weer verder. "Dit blijft economisch pijn doen en kost banen in de landbouw en de bouw", aldus Vorenkamp.

Lees ook:

Deel dit artikel: