Marco Out wil door als burgemeester van Assen

Burgemeester Marco Out (49) wil nog eens zes jaar door in Assen. In december volgend jaar is het zes jaar geleden dat hij is geïnstalleerd in Assen, en dan zit zijn eerste officiële termijn erop.

Out heeft inmiddels bij de Commissaris van de Koning van Drenthe aangegeven graag voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad van Assen moet uiteindelijk de aanbeveling doen aan de minister van binnenlandse zaken, of ze Out opnieuw wil voordragen. Gezien de termijnen die de minister van BZK aanhoudt voor herbenoemingsprocedures, zal de raad al voor het zomerreces een besluit moeten nemen over de aanbeveling.

Twee procedures tegelijk

Daarom gaat de Vertrouwenscommissie volgende maand al aan de slag met de voorbereidingen voor de herbenoeming van Marco Out. Deze procedure wil ze samen laten vallen met het klankbordgesprek dat jaarlijks in het eerste kwartaal wordt gehouden met de burgemeester over zijn functioneren. Daarvoor is er ook altijd contact met organisaties die met de burgemeester te maken hebben. Om te voorkomen dat die organisaties twee keer in korte tijd benaderd moeten worden, zowel voor de herbenoeming als voor het klankbordgesprek, wil de vertrouwenscommissie beide procedures laten samenvallen.

Marco Out is in april 2008 als burgemeester begonnen in Drenthe. Dat was in de gemeente Borger-Odoorn. Toen nog als lid van de VVD. Hij vertrok naar Assen in december 2014, acht maanden na zijn herbenoeming in Borger-Odoorn. Out is tijdens zijn burgemeesterschap in Assen partijloos geworden. Hij bedankte een jaar geleden als VVD-lid, omdat hij zich steeds minder in de partij herkende.

Heldoorn de mist in

Marco Out werd eind 2014 in de provinciehoofdstad de opvolger van Sicko Heldoorn. Deze PvdA-bestuurder ging het jaar daarvoor grandioos de mist in met zijn herbenoemingsprocedure. Hij had goede hoop dat hij nog zes jaar mocht blijven in Assen, ondanks dat hij wist dat er intern kritiek op zijn functioneren was. Die kritiek was vooral gericht op zijn omgang met ambtenaren. Hij was daar niet altijd zachtzinnig in.

Heldoorn had goede hoop dat een raadsmeerderheid hem nog eens zes jaar gunde, omdat hij wel goed lag bij de Asser bevolking. De uitkomst van de herbenoemingsprocedure was tot op het laatste moment ongewis. Maar op het beslissende moment kreeg Heldoorn van de raad te horen dat er toch geen herbenoeming kwam. Hij verliet toen aangeslagen de raad.

Deel dit artikel: