Bestuursakkoord nieuwe coalitie Assen na jaarwisseling

De nieuwe coalitie in Assen gaat het niet redden om op 19 december het nieuwe bestuursakkoord te presenteren. Dat wordt pas na de jaarwisseling. Ook de installatie van de twee nieuwe wethouders, Bob Bergsma van D66 en Jan Broekema van de SP, is daarom pas in januari.

De afgelopen weekenden hebben de onderhandelende partijen, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en SP met elkaar gesproken over de toekomst van de stad en de keuzes die gemaakt moeten worden. Maar volgens fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie vraagt het proces toch meer tijd dan gedacht.

Complexe financiële situatie

"We hadden aanvankelijk de ambitie om op de laatste raadsvergadering van december te komen tot de presentatie van het akkoord. Maar gezien de complexe financiële situatie waar we in zitten, vraagt dit meer tijd. We zijn er bijna uit, maar alles onder tijdsdruk afhandelen werkt gewoon niet handig", aldus Wienen.

Assen moet miljoenen bezuinigen, vooral door forse tekorten op het sociaal domein. De gemeente kampt vooral met extreem hoge uitgaven voor jeugdhulpverlening. Afgelopen maand zijn de tekorten grotendeels weggewerkt met een forse greep uit de algemene reserve. Tariefsverhogingen gingen van tafel, omdat het minderheidscollege de gemeentebegroting anders niet door de raad zou krijgen. Er werd op het nippertje een beleidsarme begroting goedgekeurd, waaruit flink wat investeringen en tariefsverhogingen zijn geschrapt.

Keuzes maken

De nieuwe coalitie van vijf partijen moet nu keuzes maken over waar Assen de komende bestuursperiode nog wel in wil investeren, waarop bezuinigd moet worden, en in hoeverre de onroerendezaakbelasting en de toeristenbelasting omhoog moet. De partijen streven er nu naar om in de eerste raadsvergadering van komend jaar het akkoord te presenteren en de nieuwe wethouders te installeren. Dat is dan op donderdag 16 januari.

Assen krijgt een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord, omdat Stadspartij PLOP er eind september uitstapte. D66 en SP nemen nu plaats in het college.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Assen coalitievorming bestuursakkoord
Deel dit artikel: