Waar en wat was Kloosterveen in de tijd van de Paupers?

Wie nu door de Asser wijk Kloosterveen loopt kan zich nauwelijks voorstellen dat het al meer dan zeshonderd jaar bestaat. Het is zelfs onderdeel van een landschap dat al 10.000 jaar geleden is ontstaan!

Vanuit Smilde werd er een vraag over de Asser woonwijk gestuurd naar Zoek het uit!. In de stemronde van november kreeg de vraag 'Waar en wat was Kloosterveen vroeger in de tijd van de Paupers?' de meeste stemmen.

Waarom heet het Kloosterveen?

De naam zegt het al, Kloosterveen was een veengebied. Het deel waar nu de wijk Kloosterveen ligt, was eeuwenlang eigendom van de boeren van Witten. Dit veranderde in 1260, na de stichting van het klooster Maria in Campis in Assen. Dat klooster kreeg na verloop van tijd steeds meer bezittingen en vanaf 1487 behoorde ook het hele dorp Witten tot het eigendom van het klooster. Hiermee kreeg de kerk ook de veengebieden in handen. Daarom werd het Kloosterveen genoemd.

Waar lag Kloosterveen?

De 'Kloostervenen' liepen vanaf de huidige wijk Kloosterveen tot aan de Hijkervenen, ten westen van het dorp Hijken. Langs het verticale deel van de Drentse Hoofdvaart, die hier doorheen is gelegd, ontstonden de dorpen Hoogersmilde, Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde. In 1834, de tijd van de Paupers, kocht de gemeente Assen een stuk van dit veengebied van Smilde.

Wat was Kloosterveen?

Zoals gezegd was Kloosterveen een uitgestrekt veengebied. Hier werd op vrij grote schaal turf gewonnen, wat een hoop arbeiders aantrok. De vervening vond met name plaats in de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij de grond werd omgezet naar landbouwgrond. Door de ontginning van de gronden nam de bevolking snel toe. Een groot deel van deze mensen leefde in die tijd in plaggenhutten. Veel van de bebouwing langs de Drentse Hoofdvaart, die dwars door het veengebied is aangelegd, dateert uit de 19e eeuw en uit het begin van de 20e eeuw.

Zoek het uit!

Vraag jij je ook wel eens af waar iets vandaan komt, hoe het zit, of waarom iets is zoals het is? Stuur je vraag eens in naar Zoek het uit!

Meer over dit onderwerp:
Assen zoekhetuit Kloosterveen
Deel dit artikel: