Orvelte wil om conflicten te voorkomen een eigen dorpsregisseur

Orvelte wil een centraal aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en externe partijen die te maken hebben met het dorp. Vanavond wordt bij de dorpsvergadering de buurt op de hoogte gebracht van de laatste plannen en ontwikkelingen.

Het historische dorp Orvelte in de gemeente Midden-Drenthe is een toeristische trekpleister. Jaarlijks komen er zo'n 150.000 tot 200.000 bezoekers naar het dorp, dat zelf uit maar ruim tweehonderd inwoners bestaat. Het dorp kent verschillende belangen: commerciële-, cultuur-historische- en belangen die slaan op de leefbaarheid in het dorp. Denk aan vertegenwoordiging van de inwoners, maar ook aan Stichting Het Drentse Landschap die zich ontfermt over de oude Saksische boerderijen. In totaal zijn er negen betrokken partijen die moeten samenwerken.

Veel samenwerkende partijen

In het verleden leidden de verschillende belangen in het dorp tot conflicten omdat die belangen vaak botsten. In de afgelopen jaren werd daarom in het dorp gewerkt aan een Masterplan waarin alle standpunten van de negen partijen zijn opgenomen. Volgens het Masterplan zit er al sinds 1968, bij het verkrijgen van de beschermde status, een weeffout in de organisatie van Orvelte. Eén van de conclusies van het plan daarom: er moet een coöperatie komen die kan functioneren als overkoepelend orgaan voor de gemeenschap.

"Als Orvelte zijn we een net iets ander dorp en lopen we soms tegen complexe problemen aan", vertelt Rolinda Neuwitter van de VABO, het orgaan dat de inwoners vertegenwoordigt. "We zijn een heel klein dorp met veel verschillende belangen en om dat in goede banen te leiden..."

Conflicten rondom toelaten van evenementen

Zo is het volgens Marc Hoogland, voorzitter van de ondernemersvereniging OPO, de afgelopen jaren wel eens uitgelopen tot een conflict bij het samenstellen van de gezamenlijke agenda van het dorp. Dit keer ging dat volgens hem harmonieus. "We hadden soms moeite met het vullen van de agenda, dit keer moesten we strepen. Vorig jaar was er een evenement waarvoor het hele dorp afgezet moest worden. Bij zo'n evenement moet je dan ook commitment hebben van het hele dorp. Dat hadden we aanvankelijk ook. Een aantal ondernemers is daardoor, bleek nadien, toch benadeeld en daarom hebben we nu met elkaar gezegd: dat doen we voor dit evenement niet meer."

Aanspreekpunt

Maar de toekomstige dorpsregisseur is er niet alleen om alles straks in goede banen te leiden. Want met de conflicten valt het volgens Neuwitter en Hoogland sinds dit jaar mee en wordt elkaar meer gegund. De dorpsregisseur moet vooral een aanspreekpunt vormen. "Voor ondernemers is het plan geslaagd als er goed onderling dingen kunnen worden afgestemd", legt Hoogland uit. "Bij potentiële organisatoren, bij bijvoorbeeld de Fiets4daagse of in overleg met Westerbork."

Neuwitter: "Het SIVO-festival bijvoorbeeld heeft behoefte aan één contactpersoon. Die hebben we nu niet. De organisatie moet nu eerst alle partijen bij langs en dat is wel eens lastig. Dan zegt iemand: dat hebben we met het dorp overlegd. Ja, met wie dan?"

Wie gaat de regisseur betalen?

Het masterplan gaat uit van ruim 800.000 euro dat over de jaren tot aan 2025 gespreid in het dorp geïnvesteerd moet worden. Het college van Midden-Drenthe heeft toegezegd 500.000 euro te investeren. Hoogland denkt dat omdat de oprichting van de coöperatie onderdeel is van het Masterplan, een deel van het salaris van de dorpsregisseur uit dit potje kan komen. "Maar uiteindelijk zal het 'motortje' de parkeeropbrengst zijn denk ik."

Neuwitter zegt dat er eerst nog meer onderzocht moet worden, voordat duidelijk is waar het geld vandaan moet komen. "Onder andere hoe we deze regisseur of coördinator willen betalen. Maar ook voor hoeveel uur diegene dan moet werken en met wat voor bevoegdheden. Dat vinden we erg ingewikkeld."

Bij het aanstellen van soortgelijke schakels binnen een dorp of stad spelen gemeenten vaak een rol. Zo had Assen voor lange tijd een 'binnenstadmanager'. Ronald Obbes ging met ondernemers in gesprek. Volgens Neuwitter is de kans dat de gemeente extra geld inlegt niet zo groot. "De gemeente helpt goed mee, maar ik denk dat ze bang zijn dat als ze bij ons een dorpsregisseur aanstellen er morgen andere dorpen bij ze op de stoep staan met dezelfde vraag."

Lees ook: