Zuiderschool Meppel wordt monument

De gemeente Meppel heeft de voormalige Zuiderschool, achter de Rijks HBS, aangewezen als gemeentelijk monument. Maar de aanbouw van de vroegere Rijks Hoogere Burgerschool, waar acht stadwoningen moeten komen, krijgt niet de status van monument.

De Rijks HBS, gebouwd in 1881, was al eerder aangewezen als provinciaal monument. Eind 2017 vroeg Het Cuypersgenootschap om zowel de Rijks HBS als de Zuiderschool aan te wijzen als monument. Dat gebeurde toen alleen met de oude originele delen van de Rijks HBS.

Advies

Het Oversticht werd door de gemeente Meppel gevraagd om onderzoek te doen of de Zuiderschool, met ook de nieuwere HBS-delen, ook een monument moet worden. Het Oversticht is een Genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel. Het Oversticht werkt ook in delen van Drenthe.

Het Oversticht adviseerde aan de gemeentelijke monumentencommissie op basis van landelijk gehanteerde waarden om alleen de Zuiderschool een monumentale status te geven.

De conclusie van Het Oversticht voor de Zuiderschool luidde: "De grootste waarde van de school is zowel cultuurhistorisch als architectuurhistorisch en stedenbouwkundig. Dat geldt met name voor de voorgevel, maar ook voor de expressieve volumewerking en de aanblik vanaf het schoolplein. In het interieur is vooral de herkenbaarheid van de oorspronkelijke opzet, met de gangenstructuur met lokalen, een centrale hal met monumentale trappartij en het glas-in-lood waardevol."

'We willen het monumentale bewaren'

De gemeente zelf is niet van plan om haar ambitie, om het gebied te transformeren tot woonplek, ineens radicaal om te gooien nu de school toch een monument is. "Met het aanwijzen van de Zuiderschool als gemeentelijk monument zijn de mogelijkheden van herontwikkeling wel beperkter", aldus wethouder Jaap van der Haar. "Maar dit leidt niet tot bijstelling van onze ambities het terrein verder te herontwikkelen. We willen het monumentale bewaren, expliciet maken en een plaats geven in een ontwikkeling."

Volgens de wethouder is er overleg geweest met de nieuwe eigenaar van de Zuiderschool over de monumentenstatus. Die eigenaar is projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep. Vorig jaar dreigde die nog met een schadeclaim.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Meppel Zuiderschool
Deel dit artikel: