Meerderheid LTO-boeren niet achter harde acties

Harde protestacties van boeren van Farmers Defence Force kunnen niet op brede steun rekenen binnen de beroepsgroep. Uit een peiling onder leden van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) blijkt dat maar drie op de tien leden achter harde acties staan, maar die mogen ook niet ten koste van sympathie bij burgers gaan.

Van de LTO-boeren is 71 procent voor gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties, zolang er maar een duidelijk onderhandelingsdoel is. 15 procent wil helemaal geen nieuwe acties meer.

Belangrijke punten

LTO vroeg aan leden hoe zij naar het stikstofdossier kijken. Boeren vinden het belangrijkst dat de veestapel niet gehalveerd wordt. Ook is het voor boeren belangrijk dat eerder vergunde ruimte voor de uitstoot van stikstof niet wordt afgepakt. "Al wordt de vergunde capaciteit door een boer op dit moment niet gebruikt, daar is wel in geïnvesteerd. Daarom moet eens vergund ook echt vergund blijven. Dit is een belangrijk punt voor de boeren", concludeert LTO.

Verder vinden LTO-boeren het belangrijk dat er geen vergunningsplicht komt voor beweiden en bemesten. "Beweiden en bemesten is een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Je verplicht een bakker ook niet om elke keer dat hij een brood bakt een vergunning aan te vragen", stelt LTO-voorman Marc Calon. Een herijking van Natura 2000-gebieden zien ook veel boeren als een prioriteit.

Geen alles-of-niets-onderhandeling

Maandag vindt nog een gesprek plaats tussen minister Schouten, premier Rutte en het Landbouwcollectief, waar LTO deel van uitmaakt. De vijf belangrijkste punten uit de LTO-peiling zullen in het gesprek nadrukkelijk naar voren worden gebracht.

80 procent van de leden laat weten het belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk punten worden binnengehaald. Daarmee wordt afstand genomen van een alles-of-niets-benadering.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
landbouw Boerenprotest Dossier Stikstof LTO
Deel dit artikel: