Ombudsman kraakt participatiebeleid Hoogeveen: 'Heel veel mis'

Hoogeveen gaat kijken of het terecht is dat het aan 48 bijstandsgerechtigden geen participatievergoeding gaf. De gemeente is er door de ombudsman op gewezen dat zij eerder geen reden of motivatie gaf waarom deze mensen niets extra's kregen, terwijl ze wel verplicht werden om werkervaring op te doen.

Ombudsman Maas van Egdom onderzocht de regelgeving in de gemeente Hoogeveen en kwam tot onthutsende conclusies. "Er is heel veel mis in de hele keten van beleid tot uitvoering", zo legde de ombudsman aan de gemeenteraad uit wat zijn ervaring is. De ombudsman schreef het rapport Onderzoek Hoogeveense Praktijk met Participatiebanen en Premietoekenning.

Daaruit blijkt dat de gemeente onderscheid maakte tussen werkervaringsplaatsen en participatiebanen terwijl volgens de nationale wetgeving een participatiebaan bedoeld is om werkervaring op te doen.

Cliënten kregen gelijk van rechter

De gemeente kwam in 2017 met een oproep aan cliënten die hierdoor getroffen waren tussen 2012 en 2014 om zich te melden. 67 Mensen reageerden, maar 48 daarvan wees de gemeente af, zonder te motiveren waarom. Zes cliënten gingen daartegen in beroep en een daarvan kreeg gelijk van de rechter. In een ander geval loopt de procedure nog.

De ombudsman weerspreekt wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) die zei dat er sprake was van een zorgvuldige toetsing. Raadsleden van links tot rechts spraken de wethouder daar vervolgens op aan. Zij dankten de ombudsman voor het 'heldere rapport'.

Verbazing

Maar dat de wethouder aanvankelijk geen bereidheid toonde alsnog met een goed onderzoek te komen, verbaasde de gehele raad. Inge Oosting (PvdA): "Ik verbaas me over de starheid." Roelof Bisschop (VVD): "Er zit wel een heel groot gat tussen de conclusie van de ombudsman en uw redenering." Brand van Rijn (SGP): "Het lijkt er nu op dat het college de problemen omzeilt." Philip Oosterlaak (SP): "Mensen wisten misschien niet eens dat ze een participatieplaats hadden, omdat de gemeente het anders noemde."

Uiteindelijk haalde wethouder Van der Heide bakzeil. Hij belooft de raad de 48 dossiers opnieuw te bekijken. Er zitten misschien wel kosten aan vast in uren en geld, maar we willen ervan leren."

Raadslid Hetty Bouius van het CDA stelde tenslotte voor om met een schikking voor alle 48 cliënten de zaak op te lossen: "Dan kunt u het snel afsluiten." Maar daar voelt de wethouder niet voor, omdat het om '48 verschillende gevallen gaat, met verschillende bedragen en rechten.' De raad is content met de toezegging dat daarbij 'elk dossier nu een motivering krijgt'.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Hoogeveen participatiewet
Deel dit artikel: