Scholen en gemeente Hoogeveen begraven strijdbijl

Waar twee weken geleden de gezamenlijke schoolbesturen nog geen enkel vertrouwen hadden in de gemeente Hoogeveen, daar zijn ze het deze week ineens roerend eens geworden. Er komt een jaarlijks bedrag beschikbaar voor nieuwbouw en verbouw van scholen. Het bedrag ligt rond de twee miljoen euro en wordt voor 25 jaar of meer vastgelegd.

De onderwijsbestuurders waren twee weken geleden nog klip en klaar over het gebrek aan vertrouwen in de gemeente. Te vaak had de politiek afspraken over noodzakelijke nieuwbouw geschonden. De kwestie rond de scholen in de wijk Wolfsbos was daarin het meest sprekend. Toen puntje bij paaltje kwam had de gemeente ineens geen geld genoeg. In het Kindcentrum dat er wel kwam, was bijvoorbeeld geen ruimte voor het speciaal onderwijs zoals beloofd. En dat terwijl meer dan 50 procent van de scholen in Hoogeveen zwaar verouderd is.

Toen dit voorjaar bleek dat het kleinere Kindcentrum dat er wel kwam bijna drie miljoen duurder werd dan verwacht en de gemeente dat tekort opving uit toekomstige onderwijshuisvestingsgelden, braken de onderwijsbestuurders het overleg met de gemeente af.

Vertrouwen ontbrak

Het vertrouwen dat bij scholen ontbrak in de gemeente, was wederzijds. Wethouder Jacob van der Heide kon niet geloven dat de schoolbestuurders van christelijk tot openbaar, van basis tot voortgezet en daarbij het speciaal onderwijs op een lijn staan. Hoe zou het vaak zo verdeelde onderwijs onderling wel tot een keuze kunnen komen welke school wanneer aan de beurt zou zijn voor nieuwbouw.

Maar ineens stonden daar zowel wethouder Van der Heide als Zweers Wijnholds namens het hele onderwijsveld samen achter het spreekgestoelte in de raadzaal. "Misschien was de media-aandacht wel nodig, om tot elkaar te komen", zegt Wijnholds over de reportage op RTV Drenthe die 'zo polariserend' had gewerkt. "We hebben het gevoel dat we nu op een sleutelmoment staan."

Onrust voorkomen

De tevredenheid van de onderwijsbestuurders betreft de meerjarige financiering die de wethouder nu ook wil vastleggen. Zweers Wijnholds: "Daarmee kunnen we in gesprek met de schooldirecteuren en medezeggenschapsraden over de toekomst. Dit is wezenlijk, want anders zou de onrust die er in wijken en dorpen zou ontstaan ongetwijfeld weer bij u in deze raadszaal terecht komen. Met dit verhaal hebben we daar een antwoord op."

De raadpartijen toonden zich blij verrast, maakten de bestuurders complimenten en verspreiden na afloop foto's via de sociale media van het onverwachte gezamenlijke optreden van wethouder en schoolbestuurders. In februari besluit de raad over de vastlegging van een jaarlijks miljoenenbedrag voor scholenbouw voor een hele generatie.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen Gemeente Hoogeveen scholen onderwijs
Deel dit artikel: