Bewoners aan zet na 'valse start' Assen met wegaanpak bij Kloosterveen

Kloosterveen tracé N371, fietsoversteek Polweg
Bewoners van Kloosterveen willen de oversteek van de Polweg over de N371 niet kwijt © Omroep Assen / Gerrit Mennink
De Asser gemeenteraad is akkoord met 350.000 euro voor verdere uitwerking van een schetsontwerp voor een derde ontsluitingsweg naar Kloosterveen en verbreding van de N371 (Balkenweg) richting Bovensmilde. Maar dan wel met participatie van bewoners als eerste vervolgstap. De schets mag slechts een startpunt zijn, en absoluut geen eindpunt, zo eisen de politieke partijen
De verkeersingrepen aan de westkant van Assen bij Kloosterveen richting Smilde zijn nodig, omdat de verkeersdrukte daar steeds groter wordt. Er komen in de toekomst nog eens 2500 huizen bij in de woonwijk Kloosterveen, waar nu al 4000 huizen staan.
Ook komt er in Bovensmilde een nieuwe, bredere Norgerbrug over de Drentse Hoofdvaart voor een betere verkeersdoorstroming en meer veiligheid. De schetsplannen voor de wegaanpak zijn gemaakt door de provincie Drenthe, samen met de gemeentes Assen en Midden-Drenthe. De drie partijen verdelen de kosten. Op 22 mei is er voor betrokken bewoners een inloopbijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Assen.

Verzet bewoners

Maar de verkeersplannen stuiten op fel verzet bij tientallen bewoners van de Sterrenbeeldenbuurt in Kloosterveen. Zij wonen vlak tegen de N371 aan, die volgens de schets vierbaans wordt. Ze zijn boos dat er al een schetsontwerp ligt, zonder enige betrokkenheid van hun kant. Ze hekelen het gebrek aan communicatie en participatie.
De omwonenden zijn bang voor hogere verkeerssnelheden door de wegverdubbeling, met meer geluidsoverlast en meer fijnstof tot gevolg. Ook zijn ze tegen het opheffen van de voetgangers- en fietsoversteek, via de Polweg, naar recreatiegebied de Baggelhuizerplas. De oversteek wordt veel gebruikt, vooral door hondenbezitters.
De provincie wil af van deze oversteek over de N371, omdat deze straks na verbreding van de weg onveilig zou worden. "De provincie wil niet de verantwoordelijkheid nemen voor het eerste ongeval hier, en wij als gemeente Assen ook niet", zegt verantwoordelijk wethouder Albert Smit (Assen Centraal). Bewoners vinden een alternatieve oversteekplek in het schetsontwerp veel te ver weg liggen. Het schrappen van de huidige oversteek is volgens hen 'een grote inbreuk op hun woongenot'.

Valse start

Veel partijen in de raad vinden dat er met het schetsontwerp 'een valse start' is gemaakt. Vooral omdat er ineens een schets was, zonder enige participatie van bewoners. Die waren dan ook onaangenaam verrast, stuurden boze brieven naar het stadhuis, en spraken twee weken geleden ook in bij de raad.
Hun kritiek was niet aan dovemansoren gericht. Ook bij de Asser partijen staat participatie hoog in het vaandel. Ze eisen dat bewoners nu zo snel mogelijk bij de planvorming worden betrokken en er inspraak in hebben. Maar na uitleg van het college, 'dat de schets slechts een startpunt was voor een kostenverdeling tussen de drie betrokken overheden, en dat er vanaf nu alle ruimte is voor participatie', gaf de gemeenteraad vanavond groen licht voor het uittrekken van 3,5 ton aan uitwerkings- en voorbereidingskosten.
Verkeersplan N371, Norgerbrug en Kloosterveen
De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe een schets gemaakt voor aanpassing van de N371, de weg van Assen naar Bovensmilde, voor een betere verkeersverbinding van en naar de wijk Kloosterveen in Assen. Ook komt er een nieuwe, bredere Norgerbrug in Bovensmilde. Deze aanpassingen moeten zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer.
Derde hoofdontsluiting
Onderdeel van de plannen is een derde hoofdontsluitingsweg voor de wijk Kloosterveen, die volledig voor rekening komt van de gemeente Assen. Door verdere uitbreiding van Assens jongste woonwijk, neemt het verkeer flink toe op de N371. Daarom is ingrijpen nodig en komt er ook een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart, waarmee een derde toegangsweg naar de woonwijk ontstaat. Deze ontsluitingsweg wordt via een rotonde aangesloten op de N371. Ook komt er een knooppunt voor openbaar vervoer, een zogeheten OV-hub.
Verdubbeling
Om de toenemende verkeersdrukte van en naar Kloosterveen goed op te lossen, moet de N371 (Balkenweg) langs Kloosterveen verlegd en verdubbeld worden. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de fietsoversteek vanuit Kloosterveen naar de Baggelhuizerplas, ter hoogte van de Polweg, geschrapt.
De komende periode gaan de provincie en gemeenten met inwoners in gesprek om het schetsontwerp verder uit te werken.

'Al met 3-0 achter'

De ChristenUnie wil dat de plannenmakers met de bewoners dan niet alleen kijkt naar ontsluiting voor het autoverkeer, maar ook naar goede fiets- en voetgangersverbindingen. "Zo is de oversteek Polweg naar de Baggelhuizerplas erg belangrijk voor de bewoners van heel Kloosterveen", aldus CU-raadslid Steven van Luijk. "Na een valse start gaan we ervan uit dat dit proces verder op een goede manier opgepakt gaat worden."
Ook D66 was kritisch over de slechte start. "Door de slechte communicatie rond het schetsontwerp, staan we al met 3-0 achter, en we moeten nog beginnen. We hebben het college goed verstaan, het schetsontwerp is het vertrekpunt voor een verder plan en dus ook voor participatie. Maar dat had veel beter gecommuniceerd moeten worden", vindt Dennis Klingenberg.

Maximale participatie

Wethouder Albert Smit wil niet spreken van 'een valse start'. Dat vindt hij te prematuur, omdat het proces nog moet beginnen. "Ook al is het niet gegaan, zoals verwacht", erkent hij. De ontwerpschets die er ligt, was volgens Smit 'puur bedoeld als vertrekpunt voor een kostenverdeling tussen de drie betrokken overheden'. Niet meer en niet minder. Volgens hem kan hierna iedereen zijn rol pakken. Goede, veilige verkeersbewegingen en leefbaarheid zijn daarin belangrijke thema's. "En daar waar nodig, komen er onderzoeken, ook als het gaat om geluidsbelasting."
In een brief, die huis-aan-huis is verspreid, staat volgens Smit dat Assen het schetsontwerp graag nader wil uitwerken met bewoners, en verder wil inkleuren. "We zetten in op maximale participatie. Via meedenkgroepen, klankbordgroepen en inloopbijeenkomsten", aldus Smit.
Tekst gaat verder onder de afbeelding
Plannen Norgerbrug
De aanpassing van de N371 bij Kloosterveen naar Smilde vallen niet lekker in Kloosterveen © Provincie Drenthe
Volgens Smit heeft elke betrokken overheid zijn eigen belang. "De provincie focust zich op vervanging van de Norgerbrug waar ze al jaren mee bezig is, en op verbreding van de N371. En de gemeente Assen op de derde hoofdontsluitingsweg en de OV-Hub in Kloosterveen", aldus Smit. "Het raadsvoorstel van vanavond houdt in dat we de plannen met mensen verder vorm geven en inkleuren."

Verkeerde weg

Vanuit de bewonersgroep Kloosterveen wordt boos gereageerd op de uitleg van wethouder Smit. Het wil er bij hen niet in dat er al een schetsontwerp is met kostenverdeling tussen provincie, Assen en Midden-Drenthe. "Hoezo kun je al een onderlinge kostenverdeling maken, terwijl nog niet eens duidelijk is welke wensen wij als bewoners hebben. Pas als je weet hoe betrokkenen het graag zouden willen hebben, wat zij als beste oplossing zien voor alle verkeersdrukte, dan weet je wat alles gaat kosten. Dit is echt de verkeerde weg", vindt woordvoerder en bewoner Scholte Strikwerda. Hij belooft alvast 'een hete inloopavond' op 22 mei.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.