Kabinet: PAS-melders krijgen voorrang bij vrijkomen stikstofruimte

koeien stikstof
Koeien op een boerderij © Fred van Os / RTV Drenthe
Het kabinet denkt vanaf het najaar meer PAS-melders (boeren die zonder hun schuld geen vergunning hebben) te legaliseren. Dat kan door die groep meer prioriteit te geven bij het aanwijzen van stikstofruimte, schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.
Volgens de bewindsvrouw zijn in het kabinet nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van stikstofruimte. Zo gaan woningbouw- en infrastructuurprojecten ten koste van het legaal maken van een deel van de in totaal bijna 2500 PAS-melders.

Drentse PAS-melders

Volgens de provincie Drenthe zijn er 120 PAS-melders in onze provincie.
Naast het uit de brand helpen van de PAS-melders reserveert het kabinet stikstofruimte voor de "meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan", aldus Van der Wal. Resterende stikstofruimte is dan beschikbaar voor wegenprojecten.
Het gaat om stikstofruimte die vrijkomt door de sanering van varkenshouderijen. In eerste instantie zou die ruimte gaan naar woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. 'Slechts' de overgebleven ruimte zou voor PAS-melders zijn.

Wat is een PAS-melder?

Een PAS-melder is een (boeren)bedrijf dat onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning hoefde aan te vragen voor het uitbreiden van het bedrijf in de buurt van kwetsbare natuur. Een melding van de berekende stikstofneerslag volstond.
Onder dit Programma Aanpak Stikstof konden activiteiten met weinig stikstofneerslag doorgaan; de uitstoot zou in de toekomst worden gecompenseerd. De Raad van State haalde in mei 2019 een streep door die regeling, omdat deze in strijd was met Europese regels.
Sinds die uitspraak verkeren PAS-melders in onzekerheid. Zij moeten alsnog een vergunning aanvragen of hun illegale situatie moet worden gelegaliseerd. Tot op de dag van vandaag is er voor hun situatie nog geen oplossing.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.