Bewoners Oranjedorp: nieuw distributiecentrum koopt inwoners af

Oranjedorp uitzicht
Zo wordt straks het uitzicht van de Oranjedorpers © RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel
Een distributiecentrum van 400 meter lang en 14 meter hoog bouwen op 80 meter afstand van de huizen in Oranjedorp. Dat wil investeringsmaatschappij Solidiam. Volgens inwoners probeert het bedrijf de bouw voor elkaar te krijgen door de kritiek van de bewoners af te kopen.
Meerdere bronnen stellen dat Solidiam hierbij eist dat alle inwoners meedoen met de afkoopdeal, anders krijgt niemand iets. Het bedrijf ontkent de werkwijze.

'Muur van Oranjedorp'

Meerdere inwoners van Oranjedorp zijn niet blij met de komst van het gebouw. De huizen aan de Oosterwijk staan allemaal met de voorzijde naar waar de 'Berlijnse Muur van Oranjedorp' moet komen, zoals het gebouw in de volksmond genoemd wordt.
Aan de overzijde van de Oosterwijk ligt het bedrijvenpark A37 waar het investeringsbedrijf grond van de gemeente Emmen heeft gekocht. Een groenzone scheidt het dorp van het bedrijventerrein. Het distributiecentrum zal straks zo'n vier meter boven de hoogste boomtoppen uitsteken.
RTV Drenthe maakte de volgende animatie om te laten zien wat de gevolgen voor Oranjedorp zijn:
De gevolgen van het distributiecentrum voor Oranjedorp

Bedrijf koopt dorp af of speelt uit

Het bedrag dat Solidiam wil betalen aan de inwoners begon met 22.500 euro per huishouden, maar is inmiddels volgens bronnen opgehoogd naar 30.000 euro per huishouden. Voor dit bedrag zouden de inwoners de bezwaren die zijn ingediend, moeten intrekken. Volgens een aantal ingewijden is één van de afspraken dat er niet met de media gesproken wordt.
Volgens Solidiam-directeur Ronald Egger is er geen sprake van een 'unanimiteits-eis' dat iedereen in het dorp mee moet doen met de afkoopregeling en z'n bezwaar moet intrekken. Meerdere dorpsbewoners laten in een reactie weten dat die eis er in het begin wel degelijk geweest is.
Inmiddels zou een aantal huishoudens het geld hebben aangenomen. Zo'n twee of drie huishoudens doen dit niet en gaan door met de bezwaarprocedure. "Je speelt een dorp tegen elkaar uit", concludeert inwoner Vos afkeurend. "Het dorp wordt gewoon verkocht."

"Bestemmingsplan staat het toe"

"Het bestemmingsplan staat de plannen voor het distributiecentrum toe", legt wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) uit. Er mag één groot gebouw komen van 14 meter hoog. Sterker nog, het mag zelfs 18 meter hoog worden, volgens Van der Weide.
Dorpsbewoners die hun bezwaren doorzetten bestrijden dat. Als je de toelichting van het bestemmingsplan leest, dan staat er volgens de inwoners dat daar een kavelgrootte van 'circa 2 hectare' per bedrijf mag komen. Wat Solidiam wil bouwen is 10 hectare, zo'n twaalf voetbalvelden groot.
"Dat wordt voor de bewoners, en dus ook voor mij, een muur van bijna 400 meter lang en 14 meter hoog op 80 meter afstand. Dit gebouw is niet naar de letter en ook niet naar de geest van de Beheersverordening. Ik had nimmer kunnen vermoeden dat zo'n gebouw voor mijn huis gebouwd zou worden", schrijft één van de bezwaarmakers aan de gemeente.

Ingesloten door industrie en bedrijven

Daarnaast is een veelgehoorde kreet in het dorp: 'Dit bedrijf past daar niet'. Oranjedorp is aan de westzijde bijna helemaal ingesloten door industrie en bedrijven.
De vraag is dan ook: is de verkoop aan Solidiam een ambtelijk ongeluk of een bewuste keuze van het college van B&W? Het stuk land lag negentien jaar braak en de verkoop is niet ongunstig voor het huishoudboekje van Emmen. De gemeente krijgt ruim 5 miljoen euro voor de grond.
(verhaal gaat verder na de video)
Bewoners Oranjedorp: nieuw distributiecentrum koopt inwoners af

Reactie Solidiam

Eigenaar Ronald Egger van Solidiam is de afgelopen weken zo'n tien keer benaderd door RTV Drenthe voor zijn reactie. Het is niet gelukt om iemand van het bedrijf te spreken aan de telefoon.
Via WhatsApp laten zowel de eigenaar Egger als projectleider Dave van der Heijden van Solidiam weten niet inhoudelijk te willen reageren, omdat er bezwaren zijn ingediend en er een mediationtraject loopt met de omwonenden. Ook wil het bedrijf lopende het bezwaartraject niet reageren.
Wel laat het bedrijf weten dat er in ieder geval geen sprake van is dat iedereen in het dorp mee moet doen met de financiële regeling. Het bedrijf wil graag tot 5 juni tijd voor een reactie.
Solidiam heeft daarna geen contact meer opgenomen met RTV Drenthe.

Stratenplan

Bewoners zeggen dat ze op basis van het stratenplan van het bedrijventerrein A37 niet konden vermoeden dat er zo'n gebouw voor hun deur zou komen. Op de grote vlakte tegenover de Oosterwijk lagen al jaren twee gedeelten van de Pascalstraat en de Stephensonstraat.
Het zandbed voor verdere aanleg van beide straten was er al en aan het einde van beide straten liep de weg in een vierkant, zodat je rond zou kunnen rijden. Volgens de inwoners suggereerde dit niet de komst van één groot bedrijf. De straten en de eerder aangelegde riolering zijn inmiddels opgebroken.

Handhavingsverzoek provincie

Buurtbewoonster Corina Vink heeft een bezwaar ingediend bij de gemeente. Daarnaast heeft ze ook een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie over de omgevingsvergunning voor de bouw van het distributiecentrum. Volgens Vink wordt de wet natuurbescherming overtreden. Zo zou er geen inventarisatie van de flora en fauna zijn gedaan. Daarnaast is er geen natuurvergunning en ontheffing voor onherstelbare schade aan de natuur aangevraagd.
In het gebied leven een flink aantal diersoorten waaronder de levendbarende hagedis, sperwer, ransuil, poelkikker en heikikker. Ook wordt er volgens Vink gewerkt in het broedseizoen, terwijl de broedende ijsvogels pal naast het terrein zitten.
De stikstofberekening van Solidiam (rekenmethode Aerius) deugt volgens Vink niet omdat alle vrachtwagens die naar en op het terrein van het distributiecentrum rijden, niet zijn meegerekend. Ook is het volgens haar onduidelijk of er voor de huidige werkzaamheden een stikstofberekening is.
Vink heeft de provincie gevraagd onmiddellijk alle werkzaamheden stil te laten leggen. Vink heeft afgelopen tijd namens het dorp de kar getrokken in gesprekken met de gemeente en Solidiam. Ze vindt het jammer dat andere dorpsgenoten nu kiezen voor het geld, zelf gaat ze niet in op het aanbod van Solidiam.
Muur Oranjedorp Solidiam 2
Het toekomstige gebouw van Solidiam gezien vanaf afstand (vanaf de Bladderswijk) © RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel

Meer lawaai van A37

Bewoners vrezen ook dat door de lengte en hoogte in combinatie met de ligging van het distributiecentrum ze meer last zullen gaan krijgen van het verkeer van de naastgelegen A37. Volgens omwonenden kan het gebouw 'als een reflector' gaan werken voor het snelweggeluid. De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan, zo is te lezen in één van de bezwaarschriften.
Solidiam heeft volgens verschillende inwoners laten weten dat er twee keer per etmaal vrachtwagens zullen laden en lossen. Veel omwonenden geloven dat niet. "Er worden 61 laadperrons gebouwd. Als daar 400 mensen aan het werk moeten zijn, dan wordt daar continu gewerkt, met alle gevaren voor geluidsoverlast", vertelt Jans Wolters.
Wolters heeft een Bed & Breakfast en hij vreest dat klanten weg zullen blijven vanwege de geluidsoverlast en de muur die voor zijn huis komt.

400 arbeidsplaatsen

Volgens wethouder René van de Weide en Solidiam levert het distributiecentrum 400 arbeidsplaatsen op. Volgens Solidiam zijn de 400 arbeidsplaatsen gebaseerd op ervaringscijfers bij soortgelijke centra.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl