Plan voor veiliger bouwverkeer windpark De Drentse Monden en Oostermoer

De gemeente Aa en Hunze kan zich buigen over het plan waarin staat hoe leveranciers van windparken Drentse Monden en Oostermoer het gebied gaan bereiken. De initiatiefnemers van het windpark en de Omgevingsadviesraad (OAR) hebben gezamenlijk een noordelijke en zuidelijke route uitgestippeld.

In de OAR zitten belangengroepen en omwonenden. Inwoners van omliggende dorpen zijn daarnaast bang dat de komende transporten van bouwmateriaal zoals zand en beton, veel verkeersoverlast gaan opleveren. Het is nu aan de gemeente om het plan goed te keuren.

Twee routes

Uitgangspunt van het transportplan is dat omwonenden en ander verkeer zo weinig mogelijk last hebben van het zware bouwverkeer. Er komt een zuidelijke route, die loopt via de Dideldomweg bij Gasselternijveenschemond. Daarmee worden de windmolens bereikt langs de Tweederdeweg. Via de Zwarteweg en Bosje wordt de zuidelijke route ook gebruikt om vijf windmolens in het meest noordelijke deel van het park te bereiken.

De andere route gaat via N33-afslag De Hilte en een nieuw aan te leggen tijdelijke weg naar de vier andere turbines. Daarmee worden Streek en Langestraat ontzien, twee wegen met veel automobilisten en fietsers.

Sluiproutes langs Nieuwediep, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond en de Kopweg in Gieterveen worden niet gebruikt.