Gemeentelijke Kredietbank (GKB) boekt weer verlies: negen ton tekort over 2022

GKB in Assen
De Gemeentelijke Kredietbank in Assen zakt financieel steeds verder door haar hoeven © RTV Drenthe / Margriet Benak
De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen zakt steeds dieper weg in het financiële moeras. De schulphulpverlener, kredietverstrekker en bewindvoerder, lijdt over 2022 een verlies van ruim 900.000 euro. En dat terwijl ze in de begroting nog uitging van een plusje van ruim 50.000 euro na jaren van tekorten.
Het zoveelste verlies bij de GKB blijkt uit de jaarrekening die ze aan Assen, Hoogeveen en Meppel heeft gepresenteerd. De drie gemeentes zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de regionale instelling, ooit opgezet als gemeenschappelijke regeling. In totaal werkt de GKB voor veertien gemeentes.

Dalende opbrengsten

De omzet van de GKB daalde vorig jaar met meer dan 200.000 euro. De trend van steeds verder dalende opbrengsten, die al jaren aan de gang is, zet hiermee door. De GKB heeft last van een krimpend werkgebied, en een dalende populariteit. En sinds Assen, Hoogeveen en Meppel in 2021 hebben aangekondigd als verantwoordelijke gemeentes de kredietbank af te willen stoten, is dat er niet beter op geworden.
Ook de instroom van opdrachten voor schuldhulpverlening was minder dan verwacht. Dat scheelt ook flink in de portemonnee. In de begroting van 2022 rekenden ze op wekelijks zestien aanmeldingen, maar dat zijn er uiteindelijk maar 13,5 per week geworden. Ook is de afgelopen twee jaar het aantal gemeentes afgenomen dat een dienstverleningsovereenkomst met de kredietbank had.

Hogere personeelskosten

Daar staan fors gestegen personeelslasten tegenover. De organisatie telt 76 arbeidsplaatsen. Elf vaste medewerkers vertrokken. Het gros moest door uitzendkrachten worden vervangen, om toch alle cliënten goed te kunnen blijven helpen. Maar flexibele krachten inhuren is maandelijks fors duurder, en daar was geen rekening mee gehouden.
Ook werd de post personeelskosten hoger dan begroot door de vertrekregeling voor directeur Jan Tingen, die vorig jaar oktober na ruim veertig jaar wegging. Alleen waren de financiële consequenties van z'n vertrek niet in de begroting opgenomen. Al met al werden de personeelskosten over 2022 hierdoor niet 5,2 miljoen euro maar 6,1 miljoen euro.

Gemeentes willen GKB afstoten

Omdat de kredietbank al jaren verliesgevend is, en daarmee een financieel zorgenkindje voor Assen, Hoogeveen en Meppel, willen ze van de GKB af. Want bij verliezen, moeten de drie gemeentes weer bijpassen. Aanvankelijk zouden ze eind dit jaar de kredietbank afstoten. Dat is begin dit jaar uitgesteld naar uiterlijk 1 januari 2025.
Er wordt nog nader onderzocht welke toekomst het beste bij de GKB wacht. Of de instelling wordt in haar geheel aanbesteed aan een externe partij. Of ze verzelfstandigt. Financieel moet de GKB dan haar eigen broek ophouden en kan ze bij financiële tegenslag niet langer terugvallen op Assen, Hoogeveen en Meppel zoals nu.

Half juni duidelijkheid toekomst

Half juni neemt het dagelijks bestuur, met de drie wethouders van de gemeentes, een besluit over het voorkeursscenario, en hoe de huidige opzet van de GKB verder afgebouwd wordt. Daar moeten de gemeenteraden dan ook mee instemmen. Op basis van die beslissing, komt er voor 2024 een aangepaste begroting voor de GKB.
Veertig jaar GKB
De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Drenthe bestaat ruim veertig jaar en helpt mensen met schulden of financiële problemen waar ze zelf niet meer uitkomen. De kredietbank zit in Assen aan de Overcingellaan, en is een overheidsinstelling die inwoners in veertien gemeentes helpt bij schuldenproblematiek.
De GKB doet aan inkomensbeheer, preventie van schulden en sociale kredietverlening. Ook doen ze aan beschermingsbewind, dat toegewezen wordt door rechters. De kredietbank neemt dan de financiële boekhouding over van personen die dat zelf niet kunnen.
De gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel zijn via een gemeenschappelijke regeling met z'n drieën eigenaar van de kredietbank. Elf andere gemeentes, zowel in Drenthe, Groningen en Overijssel, hebben een dienstverleningsovereenkomst met de GKB. Die betalen voor het werk wat de kredietbank voor hun inwoners doet maar hebben verder geen financiële verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen bij de GKB.
In onze provincie werkt de GKB voor Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Tynaarlo en Westerveld.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.