Omwonenden speelveld Assen vinden geluid wel meevallen, maar snappen ook de klachten

Scholen Assen speelveld Kloosterveen
De scholen IKC Het Sterrenschip en CKC Het Krijt gebruiken het speelveld in Kloosterveen tijdens de pauzes © RTV Drenthe/Hjalmar Guit
De geluidsoverlast van een speelveld in de buurt van twee basisscholen in de wijk Kloosterveen in Assen is volgens omwonenden sinds een jaar behoorlijk afgenomen. Na het weghalen van ijzeren hekken, waar ballen tegenaan getrapt werden, is er veel minder lawaai in de buurt.
Een voorgenomen besluit van de gemeente Assen om maximaal 44 schoolkinderen tegelijk op het veld te laten spelen, komt daarom voor veel buurtbewoners als verrassing. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs de huizen.

'Gezellig geluid'

Op de basisscholen (IKC Het Sterrenschip en CKC Het Krijt) zitten zo'n vierhonderd leerlingen en die mogen allemaal twee keer per dag naar buiten. Ze rennen achter elkaar aan, trappen tegen een bal of spelen op de schommel. Samen produceren de kinderen een hoop geluid.
Omwonenden Jacob en Harriët Kleef hebben desondanks de achterdeur open. Ze wonen op de hoek van hun rijtje, dichtbij het speelveld. "Je hoort ze hier duidelijk, maar ik vind dit eigenlijk wel een gezellig geluid", zegt Harriët Kleef. "Het is voor ons acceptabel."
Zeven jaar wonen ze hier al, vanaf het moment dat hun huis is gebouwd. De scholen en het speelveld waren er toen al. "In het begin vonden we het wel lastig, want het kan best lawaaiig zijn", vertelt Jacob Kleef. "Maar je went eraan en we wonen nu eenmaal naast een school."

Klachten over geluidsoverlast

Desondanks is er vanuit de buurt geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente Assen wil daarom geluidsschermen plaatsen rondom het veld en een maximum stellen aan het aantal spelende schoolkinderen.
De basisscholen zijn het daar niet mee eens. Het zou volgens de schoolbesturen betekenen dat niet alle kinderen meer twee keer per dag buiten kunnen spelen. Ze willen niet dat de kinderen de dupe worden van de situatie en roepen de gemeente daarom per brief op om over een andere oplossing na te denken.

Lawaaihekken zijn weg

De familie Kleef heeft niet geklaagd over overlast, maar is wel blij dat de gemeente een jaar geleden hekken die rondom het veld stonden, weg heeft gehaald.
Niet alleen overdag, maar vooral 's avonds veroorzaakten voetballende kinderen of jongeren lawaai door te trappen tegen het hekwerk. De meeste buurtbewoners vertellen dat ze dat geluid hinderlijk vonden.
Sander Roelfsema, die een huizenblok verderop woont, kan dat beamen. "Dat geluid galmde erg door, tot in je huis. 's Nachts hingen er jongeren, die dan ook tegen het hek trapten. Dat zorgde vaak voor herrie."

'Begrip voor klagende buren'

Ook Roelfsema heeft niet geklaagd over de spelende kinderen, maar hij begrijpt wel dat andere buren er last van hebben. "Persoonlijk stoor me er niet zo aan, maar het geluid kan best overheersend zijn. En als er iets wettelijk niet klopt, dan moet je daar iets mee doen."
Roelfsema doelt op de fout van de gemeente. Bij het bepalen van het bestemmingsplan van de wijk is geen rekening gehouden met het speelveld.
Na geluidsmetingen in opdracht van de gemeente Assen, die zijn gedaan toen het hekwerk er nog stond, bleek dat de geluidspieken rondom het speelveld hoger zijn dat wettelijk is toegestaan.

Onveilig verkeer

Roelfsema is niet per se een voorstander van het beperken van het aantal spelende kinderen, al zou hij een aanpassing van het speelveld wel toejuichen. Al is het alleen maar vanwege de verkeersveiligheid.
Meerdere andere buurtbewoners denken daar ook zo over. Auto's rijden er vaak dertig kilometer per uur. Dat is toegestaan, al leent de combinatie tussen een bochtige weg en spelende kinderen zich er volgens omwonenden niet echt voor.

Buurtgesprekken

De gemeente heeft samen met omwonenden en de schoolbesturen gesprekken gevoerd over de toekomst van het veld. Tijdens de gesprekken is het volgens omwonenden vooral gegaan over een andere aankleding.
Enkele ideeën waren onder meer ophogingen die het speelgeluid moeten dempen en het planten van struiken, om te voorkomen dat kinderen zonder op te letten de straat op rennen.
Over een maximumaantal kinderen op het veld, is het volgens de omwonenden niet gegaan. Ook de schoolbesturen zeggen dat het aantal van 44 kinderen als een verrassing komt.
Waar dat aantal wel vandaan komt, is onduidelijk. De gemeente heeft akoestisch onderzoek laten doen, maar volgens het onderzoeksbureau is het de gemeente zelf geweest die opdracht heeft gegeven om het geluid op basis van 44 kinderen te laten berekenen.
De gemeente Assen heeft aangegeven niet inhoudelijk te willen reageren zolang de zienswijzeprocedure rondom het aangekondigde besluit loopt.

'We zijn geen zeurders'

Jacob en Harriët Kleef wachten het besluit af. Ze storen zich niet aan het huidige speelgeluid, maar vinden het ook niet erg als er maatregelen komen. Wel vinden ze het vervelend dat de buurtbewoners op sociale media weggezet worden als een groep zeurende klagers.
"Dat wijzen met een vingertje naar alle omwonenden vind ik echt een storende factor", zegt Harriet Kleef. "Mensen weten lang niet allemaal wat hier precies speelt. We hebben zowel begrip voor de buren die overlast hebben, als voor de scholen. Daar zoeken we een oplossing voor."
Jacob Kleef valt haar bij. "Het speelveld hoeft hier echt niet weg. De kinderen moeten ook gewoon een plek hebben"

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl