Meer bedrijven in Drenthe, ook meer faillissementen

Het aantal Drentse bedrijven is het afgelopen jaar gestegen. Op 1 januari van dit jaar waren er vier procent meer Drentse bedrijven dan begin 2019.

In totaal telt Drenthe 47.259 bedrijven, blijkt uit de jaarcijfers van de Kamer van Koophandel. Het grootste deel van de ondernemers in Drenthe is man: 63 procent, wat redelijk overeenkomt met het landelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd van een ondernemer in Drenthe is 48 jaar.

Wel zijn er steeds meer ondernemers van onder de 18 jaar. In 2018 waren dat er 125, een jaar later 154.

Record

Landelijk gezien was er een toename van bedrijven te zien van vijf procent. Daarmee zijn er voor het eerst meer dan twee miljoen ondernemingen in ons land.

Van de Drentse bedrijven die werden opgericht afgelopen jaar, werd in 60 procent van de gevallen het bedrijf door een man ingeschreven. De startende ondernemer in Drenthe is gemiddeld 38 jaar.

Autochtonen

Samen met Friesland kent Drenthe het laagste percentage ondernemers dat buiten Nederland geboren is, namelijk 5 procent. Landelijk gezien is dat gemiddeld 15 procent, Zuid- en Noord-Holland krikken het gemiddelde op: daar is meer dan een op de vijf bedrijfseigenaren buiten Nederland geboren.

Drenthe is ook samen met Friesland de provincie waar het aantal faillissementen het sterkst groeide. In 2019 gingen er tien zaken meer failliet dan een jaar eerder, een stijging van veertien procent.

Deel dit artikel: