Gesteggel om straatstenen Borkerhout lijkt na jaren voorbij

straatstenen Borkerhout
Al in 2016 kwam het straatwerk in het noorden van Westerbork op de radar van politiek Midden-Drenthe © Google Streetview
De gemeente Midden-Drenthe trekt 340.000 euro extra uit voor nieuwe bestrating in de wijk Borkerhout in Westerbork. Daarmee komt een eind aan een jarenlange kwestie die inmiddels een hoofdpijndossier begon te worden. Het besluit biedt kansen voor andere wijken en dorpen in Midden-Drenthe waar het straatwerk aan vervanging toe is.
Dat er in Borkerhout nodig wat aan het straatwerk gedaan moest worden, daar waren vriend en vijand het over eens. Maar hoe het eruit moest komen te zien, daar knelde jarenlang de schoen. Wijkbewoners wilden nieuwe donkere gebakken straatstenen, de gemeente ging voor hergebruik van bestaande straten. De gemeente ging uit van het beleid dat alleen centrumgebieden en bijzondere locaties (zoals Orvelte) bij herbestrating nieuwe stenen konden krijgen. Op andere plekken zoals Borkerhout, wordt ingezet op hergebruik.
Na tal van overleggen, stuurgroepen en debatten heeft de gemeenteraad vanavond besloten akkoord te gaan met een voorstel dat komt van een stuurgroep: bestrating met nieuwe betonklinkers. De stuurgroep bestaat uit wethouder Rico Schans, drie raadsleden en drie wijkbewoners namens het Burgerinitiatief Borkerhout. De stuurgroep constateerde dat nieuwe gebakken straatstenen te duur zijn vanwege de hoge energie- en grondstofprijzen. Betonklinkers in de hele wijk kosten de gemeente 340.000 euro extra, bovenop het miljoen dat al was uitgetrokken voor aanpak van de wijk.
De klinkers die nu de straten van de wijk vormen worden in de toekomst gebruikt om straten aan te leggen op locaties waar flexwoningen komen en op de weg naar de natuurbegraafplaats in Hijken. De stenen kunnen naar verwachting nog vijftien jaar mee.

Kansen voor anderen

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat er nu een keuze is gemaakt. Vooraf werd gewaarschuwd dat als de raad niet akkoord zou gaan, dat slecht zou zijn voor de 'geloofwaardigheid van burgerparticipatie'. Het Burgerinitiatief en veel inwoners van Borkerhout zouden teleurgesteld en gefrustreerd kunnen raken.
Tegelijkertijd kan het besluit extra werk voor de gemeente opleveren. Andere wijken en dorpen hebben gezien dat het mogelijk is om nieuwe stenen in de straat te krijgen, in plaats van hergebruik van de al liggende klinkers. Het college vindt dat als anderen zich melden, een soortgelijk proces moet worden opgestart.
CDA Midden-Drenthe wilde graag ook de straten van de naastgelegen wijk De Akkers meenemen. Andere fracties zagen dit echter niet zitten omdat inwoners van deze wijk geen onderdeel uitmaakte van het participatieproject en het een veel nieuwere wijk is dan Borkerhout. Uiteindelijk haalde het CDA het voorstel van tafel.

Niet voor herhaling vatbaar

"Na vele jaren ligt er eindelijk een mooi plan", zegt raadslid Arnoud Knoeff (D66). "De wijk De Akkers is uitgenodigd. Er werd niet op de oproep gereageerd. Elke wijk is maatwerk. Alle moties zijn tot nu toe gegaan over Borkerhout, niet over De Akkers." Coalitiepartij Gemeentebelangen BBB is blij met de huidige keuze van het college. "Er is jaren over gesproken. We hebben doorgezet en nu is iedereen tevreden."
Toch wordt op het proces niet met trots teruggekeken door raadsleden. "Raadsleden die in een stuurgroep zitten, is niet wenselijk", zegt Ageeth van Dijken (CU). Wethouder Schans deelt ook die mening: "Het is heel verstandig dat we dit niet op eenzelfde manier gaan doen." Op een later moment wordt er volgens de wethouder nog geëvalueerd op de gang van zaken.

Zeven jaar

Al in 2016 kwam het straatwerk in het noorden van Westerbork op de radar van politiek Midden-Drenthe. Raadsleden trokken toen de wijken in en zagen de noodzaak om de straten De Kampen en de Kromme te herstraten. In 2017 stelde de raad beleid op voor wegenonderhoud, waarin dus niet iedere wijk in aanmerking voor nieuwe straatstenen. Twee jaar daarna, in 2019, kwam er een petitie uit Borkerhout. Daarin werd gepleit voor nieuwe straatstenen. De gemeente blijft echter koersen op herbestrating met hergebruik.
Bewoners houden echter voet bij stuk, ze blijven aandringen op vernieuwing. De gemeenteraad stemt in mei 2021 unaniem voor herbestrating. Erg fraai ziet het er niet uit. In de zomer van dat jaar wordt er een enquête in de wijk gehouden. De uitkomsten worden verwerkt in een nieuw plan van aanpak voor de wijk.
In april 2022 zijn er bewonersbijeenkomsten waar in totaal tachtig mensen op afkomen. Op het nieuwe plan wordt 'heftig en teleurgesteld' gereageerd. En dus wordt er opnieuw gekeken naar mogelijkheden om gemeente en inwoners tot een oplossing te laten komen. De stuurgroep wordt in september 2022 in het leven geroepen en vindt een middenweg met nieuwe straatstenen, maar wel tegen een acceptabele prijs.

Meer aanpassingen

Er is meer werk aan de winkel Westerbork, want Borkerhout wacht ook aanpassingen in het groen en andere wijkverbeteringen. De gemeente verwacht daarbij wel terug dat inwoners van de wijk een bijdrage leveren. Dat kan door bij te dragen in de kosten of door zelf de handen uit de mouwen te steken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl