Overheden willen schonere lucht: geen houtkachels meer in nieuwe wijken

Drenthe gaat samen met acht andere provincies en 36 vooral grotere gemeenten werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De overheden gaan onder andere bekijken of houtkachels aan banden kunnen worden gelegd.

Het beperken van houtrook is één van de pilots die gaan worden uitgevoerd. Of die proef in Drenthe wordt gehouden is nog niet duidelijk. "De komende tijd moeten we concreet gaan uitwerken wie wat gaat doen", zegt woordvoerder Alies Klomp van de provincie Drenthe.

Niet verboden

Volgens de overheden zou het goed zijn om de juridische mogelijkheden en praktische uitvoering te onderzoeken om houtrook te beperken en houtrookvrije buurten te realiseren. In 2023 zouden de eerste wijken zonder houtkachels een feit moeten zijn. Bestaande houtkachels worden niet verboden, maar eigenaren worden wel met premies aangespoord om er afstand van te doen.

In de plannen die vanmiddag in Utrecht zijn ondertekend worden ook aanvullende maatregelen gepresenteerd om het wegvervoer schoner te krijgen. Zo moet er een regeling komen om oudere diesels van de weg te krijgen. Ook wordt er bij de APK strenger gekeken naar het roetfilter.

Ook mobiele bouwmachines, zoals veel aggregaten, moeten schoner. Verder stopt de subsidie op pelletkachels. De maatregelen sluiten aan bij het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof.

Het Schone Lucht Akkoord moet leiden tot minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang aantonen. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet jaarlijks 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen door ongezonde lucht te voorkomen. Nu zijn er dat nog 11.000.

Meer over dit onderwerp:
luchtkwaliteit houtkachels milieu
Deel dit artikel: