Vandaag wordt er gestemd voor de Eerste Kamer; dit kan je verwachten

Eerste Kamer
Wie komen er in de Eerste Kamer? © ANP/Bart Maat
Naar alle waarschijnlijkheid zullen er geen Drenten in de Eerste Kamer komen, toch gaan de leden van Drents parlement vandaag proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Vandaag wordt er gestemd voor de Eerste Kamer.
De stemming zal vanmiddag rond een uur of drie plaatsvinden tijdens de Statenvergadering in de Statenzaal van het provinciehuis. De Eerste Kamerverkiezingen zijn zogenaamde getrapte verkiezingen, gekozen leden van de Provinciale Staten (en vier kiescolleges, zie kader) stemmen wie er in de Eerste Kamer komt.
De stemmen van de Drentse Statenleden worden overgebracht naar het centraal stembureau in Zuid-Holland, dat maakt vanmiddag de uitslag bekend. De definitieve uitslag volgt donderdag via de Kiesraad. Dan weten we welke 75 mensen zich komende vier jaar senator mogen noemen.

BBB

Afgelopen 15 maart heeft Drenthe gekozen wie er in de Provinciale Staten plaats mogen nemen, de meeste stemmen gingen naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Die partij eindigde op 17 zetels, gevolgd door de PvdA en VVD (beiden 4). In totaal zijn er 43 Drentse Statenleden die vandaag hun stem mogen uitbrengen.
Gezien de kandidatenlijsten die door de politieke partijen zijn opgesteld, is het niet de verwachting dat er een Drent in de Eerste Kamer komt. Zo staat Henk Nijmeijer uit Assen op plek 10 bij GroenLinks en plaatsgenoot Jannie Drenthe op plek 14 bij de SP. Naast Drenthe heeft ook Zeeland niemand die de provincie vertegenwoordigt in de Eerste Kamer.
Wat doet de Eerste Kamer?
De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden, ook wel senatoren genoemd. De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het Nederlandse parlement. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is de wetsvoorstellen beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd.
De Eerste Kamer controleert of een wet doet waarvoor het bedacht is, of het past binnen de Grondwet en Europese wetten en of het uitvoerbaar is. Is de meerderheid van de senatoren tevreden, wordt de wet aangenomen. Is dat niet het geval, wordt de wet verworpen. De Eerste Kamer kan een wet niet aanpassen.
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en het kiescollege niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland).

Verdeling

Naar het lijkt krijgt de BBB 17 zetels in de Eerste Kamer. De VVD 10, GroenLinks 8, PvdA 7, PVV 5, D66 5, CDA 5, Partij voor de Dieren 4, SP 3, JA21 3, FVD 2, ChristenUnie 2, SGP 1, Volt 1, 50PLUS 1 en OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) 1 zetel.
Maar zeker is bovenstaande niet. Er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden, en dat heeft te maken met de verdeling van restzetels. In Trouw stelt BBB dat het er vanuit gaat dat het een zetel minder krijgt. Dat komt doordat partijen nog druk aan het rekenen zijn hoe zij moeten stemmen.
Doordat vooraf duidelijk is hoeveel stemmen er nodig zijn voor een zetel (aantal zetels gedeeld door aantal geldige stemmen), ontstaan er restzetels. Een partij kan daarom leden vragen om op een andere partij te stemmen, omdat de partij stemmen overhoudt. Zo kan bijvoorbeeld de coalitie in de Tweede Kamer (VVD, D66, CDA, CU) de invloed in de Eerste Kamer versterken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl