Wat verandert er bij gedwongen opnames in Drenthe?

Mensen die niet openstaan voor hulpverlening terwijl ze een psychische aandoening hebben, kunnen sinds 1 januari verplicht thuis worden behandeld. Dat is één van de belangrijkste wijzigingen in de wet die gedwongen opnames regelt.

"Het uitgangspunt was en is instemming van de cliënt voor behandeling. Als die instemming er niet is, beslist de rechter uiteindelijk of verplichte zorg nodig is. De cliënt en de familie hebben nu ook meer in te brengen over wat voor soort behandeling er komt en over de nazorg", zegt een woordvoerder van de GGD Drenthe, die de wet uitvoert voor alle Drentse gemeenten.

Nieuw is ook dat mensen, die bezorgd zijn over daklozen die buiten in de vrieskou slapen, bij hetzelfde meldpunt terecht kunnen. Eerder was daarvoor een apart meldpunt.

Is er daadwerkelijk zorg nodig?

Professionals, familie of buren die zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving konden zich voor 1 januari melden bij het Advies en Meldpunt OGGz (openbare geestelijke gezondheidszorg) Drenthe. Tegenwoordig is dat het Advies en Meldpunt Bijzondere Zorg. Vervolgens onderzoekt de GGD Drenthe of er daadwerkelijk zorg nodig in samenwerking met de GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente.

Signalen van een zorgwekkende situatie kunnen zijn dat iemand onvoldoende voor zichzelf zorgt, in een sociaal isolement zit, verward gedrag vertoont of sociaal-maatschappelijke problemen heeft zoals schulden of dreigende afsluiting van energie of water.

De GGD Drenthe verwacht volgens de woordvoerder geen problemen bij de invoering van de nieuwe wet, als het gaat om de niet acute zorg.

Deel dit artikel: