Hoogeveen betaalt overschrijdingen in jeugdzorg en Wmo niet langer zelf

Na twee jaar van miljoenen verliezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg kondigt de gemeente Hoogeveen aan een grens te stellen. Als het budget op is, houdt het op en komt er geen vergoeding waar mensen wel recht op zouden moeten hebben. Op is op.

De gemeente Hoogeveen komt naar verwachting in 2019 uit op een tekort van vier miljoen euro euro of meer. In 2018 was het tekort ook al negen miljoen. Ongeveer drie kwart van die tekorten wordt veroorzaakt omdat er vaker een beroep wordt gedaan op jeugdzorg en Wmo-uitkeringen. De gemeente wil dit jaar daarom veel strenger toezien op overschrijdingen en sluit daarbij een stopzetting van nieuwe uitkeringen niet uit.

Reserves naar nul

De financiële wethouder van Hoogeveen, Jacob van der Heide, zegt dat de gemeente dit jaar niet opnieuw uit de algemene reserves kan putten om tekorten op te vangen. Van der Heide: "Onze reserves nemen weer verder af, we lopen naar nul tegen het eind van het jaar. Elk programma moet daarom bij dreigende tekorten compenseren binnen het eigen programma."

Invoering wachtlijsten

In de praktijk komt dat erop neer dat er in de loop van het jaar wachtlijsten kunnen ontstaan voor vergoedingen. Wethouder Erwin Slomp heeft Wmo in zijn portefeuille: "Het kan zijn dat je in oktober een aanvraag doet voor een Wmo-abonnement, maar je daarop moet wachten tot januari, omdat er pas dan weer budget is." Voor jeugdzorg geldt hetzelfde, zegt verantwoordelijk wethouder Gert Vos.

Grenzen van de wet

Het college zoekt daarmee doelbewust de grenzen van de wet op. Slomp: "We willen de wetgever een signaal geven dat het voor gemeenten niet anders kan. Natuurlijk doen we ons best om tot minder uitgaven te komen, maar op het rijksbeleid hebben we geen invloed. Het Rijk gaf bijvoorbeeld aan dat mensen met voldoende eigen vermogen of inkomen ook recht hebben op een Wmo-abonnement. Dat heeft heel veel extra vraag gegeven."

Het college hoopt dat het niet zover komt dat er wachtlijsten ontstaan. Het college zegt dan ook benieuwd te zijn wat er gebeurt als het zover komt. "Zelf de kosten van een abonnement verhogen, om op die manier het budget groter te maken mag niet", aldus wethouder Slomp, "Dus uiteindelijk opereer je aan de rand van de wet." Het college wil het strenge budgetteringsbeleid toepassen op alle beleidsterreinen

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Hoogeveen jeugdzorg WMO
Deel dit artikel: