Langer betalen voor parkeren in Emmen om tekort op te lossen

Betaald parkeren tot 20:00 uur, een hoger tarief voor parkeervergunningen en het minder inzetten van parkeerbeheerders. Dat zijn de maatregelen die de gemeente Emmen neemt, omdat de kosten van het parkeerbeleid op dit moment te hoog zijn en de inkomsten te laag. De parkeertarieven blijven wel hetzelfde, 1.80 euro per 58 minuten. Ook blijft P-Oost bij het Fletcher hotel gratis. Dit heeft het college van de gemeente besloten in overleg met verschillende partijen, waaronder de middenstand. Het parkeertekort van de gemeente Emmen was vorig jaar 700.000 euro en zou dit jaar uitkomen op ruim 400.000 euro.

Per 1 februari

"We hebben de afgelopen maanden gesproken over een oplossing", legt wethouder René van der Weide uit. "Dit zijn maatregelen die we liever niet nemen, maar het tekort moet wel opgelost worden. We hoeven niet op parkeren te verdienen, maar we moeten er ook geen geld op toe leggen."

De maatregelen voor het langer betaald parkeren gaan in op 1 februari. Op donderdag blijft het betaald parkeren tot 21:00 uur, in verband met de koopavond. De zondagochtend blijft ook gratis, behalve de parkeergarages waar zondagochtend al betaald parkeren was.

"Daar lekt wel geld weg", doelt Van der Weide op de bezoekers van bijvoorbeeld Wildlands, die zondagochtend tot 13:00 uur kunnen parkeren op de gemeentelijke plekken. "Maar vanuit maatschappelijk oogpunt laten we dit zo." Uit de gesprekken bleek namelijk dat mensen met een kleine portemonnee zondagochtend goedkopere kinderfilms in het Atlas Theater bezoeken en dit niet meer zouden doen als ze moeten betalen voor het parkeren.

Ook de kosten voor parkeervergunningen worden hoger (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Ook de tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd. Deze tarieven zouden gefaseerd verhoogd worden, maar dit gebeurt nu in een keer per 1 februari. De tarieven voor bewonersvergunningen in het centrum worden in het hele centrum gelijkgetrokken, zo'n vergunning kost 240 euro per jaar.

Ook wordt er een kantoorvergunning in het leven geroepen van maandag tot en met vrijdag voor 300 euro per jaar. "Er werken best veel mensen in en rondom het centrum", legt Van der Weide uit. "Dus wij denken dat er behoefte aan is."

Plannen om meer parkeerplekken te realiseren zijn er op dit moment niet. Er zijn momenteel 5000 tot 6000 betaalde plekken in de gemeente Emmen. Het uitbreiden van het betaald parkeren moet Emmen dit jaar 280.000 euro opleveren. De vergunningen leveren 68.000 euro extra op. Daarnaast wil Emmen 75.000 euro besparen door het aantal uren parkeerbeheer in te perken en taken opnieuw aan te besteden.

Oorzaak niet helemaal duidelijk

Waar het parkeertekort in Emmen vandaan komt, is lastig aan te wijzen volgens de wethouder. Wel speelt het aantal bezoekers van Wildlands, dat beduidend lager is dan de ingeschatte 1,2 miljoen bezoekers in de beginjaren van het park, een rol. "Als er minder bezoekers naar Wildlands komen, dan heeft dat ook effect op het parkeren. En voor de rest blijft het gissen, maar we hebben geconcludeerd dat het parkeertekort structureel is. Dus moeten we daar maatregelen tegenover zetten."

De gemeenteraad hoeft niet meer te besluiten over het uitbreiden van het betaald parkeren. Wel moet de raad nog beslissen over de vergunningen.

Meer over dit onderwerp:
Emmen parkeren betaald parkeren
Deel dit artikel: