Mestvergistingsbedrijf maakt bezwaar tegen 'te strenge' voorwaarden

De provincie Drenthe stelt te strenge en volgens het bedrijf Rika Greenparks onevenredig veel eisen aan de kippenmestvergistingsfabriek die ze wil bouwen bij Wijster. Maar tegen de bestuursrechter zegt de provincie dat de voorwaarden nodig zijn, omdat ze wil voorkomen dat het 'een stinkende bende' wordt.

Rika Greenparks is de naam van een fabriek die op het ETP-terrein bij Wijster met name kippenmest gaat vergisten. Het gaat om de mest van 5 miljoen kippen, maar ook van varkens. Samen met groenafval kan daarmee biogas geproduceerd worden. Het bedrijf zegt volgens de nieuwste technieken te gaan werken. Dit jaar hoopt het te gaan bouwen en anderhalf jaar later zou de fabriek er moeten staan.

Werking luchtwassers

De bestuursrechter onderzoekt nu de voorwaarden die de provincie stelt aan het bedrijf en gebruikt daarvoor een door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) opgesteld onderzoeksrapport. Want er is veel onduidelijk over de mate waarin luchtwassers werken en de maatregelen die verder moeten worden getroffen om stank in de omgeving te voorkomen. Er wordt met name gekeken naar de ervaringen bij het beperkte aantal mestvergistingsinstallaties in Nederland en Duitsland.

De rechtbank haalde vier punten uit het rapport. Het eerste is dat van de werking van de biofilters waarmee 'geuruitstoot' moet worden verminderd. Volgens advocaat Van der Velde van Rika Greenparks is het vaststellen van een bepaald rendement van die biofilters niet van belang. "Het gaat erom of de uitstoot van de fabriek aan de eisen voldoet. Die eisen zijn al vastgelegd. Waarom dan ook vastleggen hoeveel rendement de biofilters hebben?"

Stankuitstoot

Volgens adviseur Belois van de provincie gaat het er wel degelijk om dat de filters een bepaald percentage van de stank weghalen. Daarvoor zijn volgens hem ook Europese richtlijnen over de werking van biofilters die uitgaan van 70 procent vermindering. Of zoals provinciaal juridisch adviseur Siersma toevoegt: "Meer stank weghalen is toch alleen maar beter? Je wil gewoon zo min mogelijk emissie."

Ook wil het bedrijf een afgedekte opslag voor stoffen op het terrein hebben. De voorwaarde dat die geen stank mag veroorzaken in de omgeving komt uitgebreid ter sprake bij de bestuursrechter. Volgens Rika Greenparks is die voorwaarde 'praktisch niet uitvoerbaar', omdat niet vast te stellen zou zijn waar de stank buiten het hek van afkomstig zou zijn. Er zijn tenslotte meer oorzaken mogelijk in Wijster, zoals stank van afvalverwerker Attero of stank van het verwerkingsbedrijf van kippenslachtafval Noblesse Proteïns.

Geurende opslag?

Maar volgens de provincie is de bron van stank buiten het terrein prima vast te stellen. Advocaat Siersma: "Ik snap de angst van Green Create niet. Als die opslag niet geurt, wat is er dan mis met de voorwaarde? Als het anders wordt krijg je een stinkende bende. Het bedrijf zegt zelf dat die co-producten niet gaan stinken, dan moeten ze daar ook aan voldoen."

Tenslotte vraagt de rechter naar de voorwaarden om het eerste jaar elk kwartaal en daarna halfjaarlijks de geuruitstoot te meten. Volgens het bedrijf levert dat per keer teveel kosten op en zou er met minder controles gewerkt moeten worden, tenzij er klachten zijn. Maar volgens adviseur Belois is Drenthe juist in Wijster wijzer geworden door de ervaringen van Noblesse Proteïns. Siersma: "Je bent daardoor op je qui vive." Rika Greenparks vindt het 'achterdochtig' allemaal.

Ook de twee eigenaren van het bedrijf zijn aanwezig bij de rechtszaak. Tom van Essen hoopt dat overbodige regels van tafel gaan, want: "Wij garanderen dat het bedrijf zoveel mogelijk gaat doen om al die uitstoot te beperken. Ik verwacht totaal niet dat er significant veel geuruitstoot komt." De bestuursrechter doet eind februari uitspraak.

Deel dit artikel: