'Rika Greenparks gaat uit van verkeerde cijfers bij vaststellen stankuitstoot'

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe gelooft niet dat het toekomstig kippenmestvergistingsbedrijf Rika Greenparks bij Wijster geen noemenswaardige stankuitstoot zal veroorzaken. Ingenieur Olaf Mouwen voegt daar aan toe dat het bedrijf van verkeerde cijfers uit gaat bij met name het drogen van het restproduct. "De uitstoot wordt vele malen hoger."

Olaf Mouwen is als inwoner van Roosendaal donderdagochtend geïnteresseerd aanwezige bij de rechtszaak die Rika Greenparks heeft aangespannen tegen de provincie Drenthe. Greenparks vindt dat de provincie teveel en overbodige voorwaarden stelt aan de fabriek die uit met name kippenmest biogas haalt. In Roosendaal is eenzelfde discussie gaande rond een daar nog te bouwen nieuwe mestvergistingsfabriek. Een Roosendaalse actiegroep is daarvoor inmiddels bij de Raad van State beland en gebruikt de kennis van Mouwen.

'Tien keer zoveel stank'

Mouwen ziet en vergelijkt de overeenkomsten tussen de verschillende mestvergistingsfabrieken. Olaf Mouwen: "Ik heb me in Wijster verdiept in het drogen van de kippenmest aan het eind van het proces. De fabriek in Wijster gaat uit van elders bekende cijfers bij pasteuriseren van de overgebleven mest. Maar drogen is heel wat anders, want daarbij wordt een hoop vocht verdampt. Gevolg is dat er meer dan tien keer zoveel stank vrijkomt dan waar nu vanuit gegaan wordt."

Tijdens de rechtszaak is aan dit aspect geen aandacht besteed. Volgens Mouwen komt dat doordat er geen omwonenden zijn die bezwaar maken tegen de fabriek. De enige die dat van plan was is omwonende Henk Fikkert. Maar hij liet verstek gaan bij de rechtszaak, evenals zijn advocaat.

Ook de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF) is geïnteresseerd in de ontwikkeling en ziet de productie van biogas of ook wel groen gas als speerpunt van haar activiteiten dit jaar. Directeur Reinder Hoekstra: "We maken ons zorgen over de ontwikkeling in Wijster. Het bedrijf zegt dat er maar marginaal meer stankuitstoot op het Energie Transitiepark (ETP) bij Wijster bij komt. De provincie stelt daar terecht strenge eisen aan. Het verbaast ons dat Rika Greenparks die eisen aanvecht."

Stankplafond nodig

Volgens NMF Drenthe moet de provincie ook een halt toeroepen aan het aantal bedrijven dat op het ETP-terrein stank kan uitstoten. "Wij roepen de provincie op om daarvoor een plafond in te stellen. Als de provincie dat doet dan kan er alleen een bedrijf dat stank veroorzaakt bij komen, als de bestaande minder stank uitstoten."

Reinder Hoekstra spreekt van een boude bewering van Tom van Essen van Rika Greenparks die zegt dat het bedrijf geen significante (lees noemenswaardige) uitstoot zal veroorzaken. "We zullen het merken. Er hoeft maar iets mis te gaan in de fabriek en je zult het zien. Maar is het bedrijf dan ook van plan om de productie van biogas stop te zetten als het wel gaat stinken? Als zij zeggen van niet, dan geldt woord is woord."

Olaf Mouwen: "De provincie zegt dat het wel zo kan zijn dat er verkeerde uitgangspunten voor het fabrieksproces zijn aangenomen, maar wij hebben de emissie wel zo goed vast gelegd, dat ze daar aan moeten voldoen. Over dat punt zeg ik begin nou niet aan iets waarvan je weet dat niet goed gaat aflopen, net zoals bij Noblesse." De ontwikkeling van mestvergistingstechnologie vindt Mouwen wel een goede ontwikkeling. "Maar je moet het niet te dicht bij een stad doen als Roosendaal of zoals in Wijster op een plek waar al zoveel stankoverlast is."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Wijster mestvergister
Deel dit artikel: