Aantal Drentse werklozen afgenomen, 2020 belooft spannend jaar te worden

Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) in Drenthe is het afgelopen jaar met 17,2 procent afgenomen. Eind december waren er 6.853 Drenten met een uitkering.

Daarmee daalde het percentage WW'ers in Drenthe iets meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In Nederland daalde het aantal WW'ers met 15 procent naar 223.453, wat neerkomt op 2,4 procent van de beroepsbevolking.

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking bestaat uit mensen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking) en mensen die geen betaald werk hebben maar wel beschikbaar of op zoek zijn (niet-werkzame beroepsbevolking). Buiten die groep vallen bijvoorbeeld mensen die geen baan hebben en niet op zoek zijn naar werk.

Cultuur en zorg

In de cultuursector daalde het percentage WW'ers het hardst, met liefst 42,8 procent. De cultuursector is een kleine, waardoor enkele uitkeringen meer of minder al voor flinke schommelingen zorgen. In absolute aantallen vonden de meeste mensen in de uitzendbranche (710), commerciële dienstverlening (505) en zorg en welzijn (481) een baan.

Toch zitten in de zorgsector de meeste mensen langer dan een jaar bij huis. 359 mensen uit de zorg- en welzijnssector zitten langdurig bij huis, dat lijkt te contrasteren met de krapte waar de zorgsector mee kampt. Arbeidsmarktadviseur van het UWV Erik Oosterveld legt uit: "De krapte in de zorg zit vooral in de MBO 4- en HBO-verpleegkundigen. Deze cijfers gaan over de hele sector zorg en welzijn, dat is een hele grote sector. Mensen die hier in de WW zitten zijn vaak ondersteunend of administratief personeel."

Mensen in de WW worden door het UWV onderverdeeld in sectoren. Een WW'er wordt meegeteld in de sector waarin hij of zij het laatst een contract had. In totaal gaat het om 20 categorieën, zoals chemische industrie, bouw, detailhandel, onderwijs en overheid.

Als iemand via een uitzendbedrijf heeft gewerkt in een fabriek of in de bouw, komt deze dus niet in de categorie industrie of bouw terecht, maar in de categorie uitzendbedrijven. In Drenthe worden uitzendorganisaties vooral gebruikt door bedrijven in de bouw, productie, industrie en groenvoorziening.

Emmen

In Drenthe wordt in Emmen relatief het meest gebruik gemaakt van een WW-uitkering. Ten opzichte van een maand eerder waren er eind december nauwelijks verschuivingen in aantallen WW'ers per gemeente.

Maar in bepaalde sectoren leidt de winter wel tot werkloosheid. In de landbouw, groenvoorziening, visserij (+35,8 procent) en de bouw (+29 procent) was in december een groei te zien van het aantal WW-aanvragen. Dit komt volgens Oosterveld door seizoensinvloeden. In de winter is er minder werk in deze sectoren.

2020

Nog nooit waren er in Nederland zoveel mensen aan het werk, op dit moment hebben 9 miljoen mensen betaald werk. Of dat in 2020 zo blijft, is de vraag. "Het wordt een spannend jaar", zegt de arbeidsmarktadviseur over het aankomende jaar. "We zitten nu op het hoogtepunt van de conjunctuur. In omringende landen zie je al dat er sprake is van afname, in Nederland merk je daar nog helemaal niks van. We moeten gaan zien wat maatregelen rondom stikstof en PFAS voor invloed hebben."

Over de Drentse WW'ers is Oosterveld overigens positief. "In het westen zie je vaak dat mensen in de WW een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en moeilijk te plaatsen zijn. In Drenthe zijn veel mensen met een WW-uitkering in te passen in een bedrijf. Er zitten echt mensen die iets kunnen, dus het aantal kan verder dalen."

Meer over dit onderwerp:
Economie zorg werkloosheid WW banen
Deel dit artikel: