WindNEE wil meer geld in gebiedsfonds van de gemeente Aa en Hunze

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft nog geen beslissing genomen over een gemeentelijke totaalbijdrage van 312.000 euro gedurende tien jaren aan het gebiedsfonds van Windpark Oostermoer. Het Rijk, de provincie en de initiatiefnemers storten ook een bedrag in het fonds dat omwonenden van de windturbines moet compenseren voor de overlast.

Tien of twintig jaar?

Jessica Scholtze van WindNEE sprak in tijdens de vergadering. De periode waarover de gemeente wil bijdragen aan het fonds is voor de actiegroep het grootste probleem. "Die bijdrage is verspreid over tien jaar, terwijl die molens er in ieder geval twintig jaar staan. Hoe moet het na die eerste tien jaar?", aldus Scholtze, die bijval kreeg van een inspreker die de gemeente een oorkonde van 'diepe treurnis' wilde overhandigen.

Tijdens de raadsvergadering werd kort gesproken over een mogelijk langere periode van bijvoorbeeld twintig jaar. Een idee dat de PvdA-fractie wel zag zitten. Collegepartijen Combinatie Gemeentebelangen (CGB), VVD en GroenLinks waren minder enthousiast. Wel stelde raadslid Rikus Harms (CGB) voor om na een periode van acht of tien jaar opnieuw te gaan kijken of de gemeente een bijdrage kan leveren.

Koppeling ozb

Onder raadsleden en insprekers was onduidelijkheid over de berekening van de bijdrage. Wethouder Co Lambert legde uit dat het bedrag, dat neerkomt op iets meer dan dertigduizend euro per jaar, deels is gebaseerd op het bedrag dat de gemeente netto overhoudt aan de onroerendezaakbelasting (ozb) van de windmolens. "Het bruto-bedrag komt neer op zo'n 100.000 euro, maar bij 'niet-woningen' wordt zeventig procent ingehouden op het gemeentefonds", aldus Lambert die toezegde om een duidelijke berekening op papier te zetten voor de raad.

Slechte informatievoorziening

De actiegroep WindNEE hekelde verder de informatievoorziening rondom het windpark Oostermoer. "Als we informatie willen over transportroutes dan moeten we zoeken naar berichten in de krant, want ergens anders krijgen we die informatie niet", aldus Scholtze. "De gemeente wijst naar de OmgevingsAdviesRaad voor informatie, maar de gemeente heeft zelf ook een informatieplicht. De gemeente moet niet afwachten, maar actief betrokken zijn."

Wethouder Lambert reageerde verbaasd op dit verwijt omdat de actiegroep aan tafel zit bij de OmgevingsAdviesRaad waar alle informatie over het nog te bouwen windpark wordt besproken.

Voorstel niet in stemming

De raad koos er voor om nog geen beslissing te nemen over het collegevoorstel. Dat zal in de volgende vergadering gebeuren.

Deel dit artikel: