Plaatsing 'pauperkoloniën' op Unesco-erfgoedlijst stap dichterbij

De Koloniën van Weldadigheid krijgen mogelijk in juli een plaats op de Unesco-werelderfgoedlijst. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur heeft vandaag afspraken daarover ondertekend, samen met de Vlaamse minister Matthias Diependaele (Onroerend Erfgoed). Zij spraken af dat België namens beide landen de aanvraag bij Unesco zal indienen.
De stuurgroep die de gezamenlijke voordracht coördineert, droeg het nominatiedossier vandaag in de Vlaamse Weldadigheidskolonie Wortel over aan beide bewindslieden. Begin juli wordt tijdens een zitting van het Werelderfgoedcomité in het Chinese Fuzhou beslist over de voordracht.

Armoedebestrijding

De Koloniën van Weldadigheid, ook wel 'pauperkoloniën' genoemd, zijn 's werelds eerste en meest grootschalige voorbeelden van landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. Ze werden gesticht in de tijd dat Nederland en België nog één land waren, vandaar de gezamenlijke voordracht. Ze werden vanaf 1818 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid met als doel arme mensen om te vormen tot eerzame burgers.
De Koloniën werden eerder door Nederland en België ingezonden voor een plaats op de erfgoedlijst. Die aanvraag leverde vanuit Unesco een verzoek tot een aantal wijzigingen op. Deze zijn verwerkt in het aangepaste nominatiedossier. Van de zeven oorspronkelijke koloniën worden er nu vier voorgedragen. Dat zijn Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in Vlaanderen. In deze plaatsen zijn namelijk nog veel landschapselementen en gebouwen uit de negentiende eeuw bewaard gebleven.
Van Engelshoven: "De Koloniën van Weldadigheid zijn een plek op de Werelderfgoedlijst waard. De koloniën maken een periode uit de geschiedenis zichtbaar van verheffing van kansarme groepen. Hier gingen bijvoorbeeld bijna een eeuw voordat er leerplicht was alle kinderen naar school. De utopische ambities hadden voor vele generaties kolonisten ook schaduwkanten. Zo was er in dit bijzondere experiment vaak sprake van dwang. En een deel van de kolonisten lukte het maar niet om terug te keren naar de reguliere samenleving."

Waarde van plaatsing op Werelderfgoedlijst

Vermelding op de Werelderfgoedlijst is een internationaal teken van waardering. Het onderstreept dat dit erfgoed als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd voor de wereldgemeenschap. Als erfgoed aan de lijst wordt toegevoegd, betekent dit dat nationale overheden zich moeten inspannen voor het behoud van het erfgoed.

Lees ook:

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.