De eikenprocessierups vreet geld

De gemeente Hoogeveen heeft vorig jaar 150.000 euro uitgegeven aan de bestrijding van de eikenprocessierups. En dat terwijl er 27.500 euro was begroot. In Emmen is 105.000 euro besteed aan het verdrijven van de jeukrups, en was er vooraf 80.000 euro voor weggelegd.

De overlast van de eikenprocessierups was groot in 2019. Groter dan vooraf werd gedacht, zo blijkt nu ook uit de cijfers die boven water komen. Terwijl er goed was nagedacht over de begroting, en er tienduizenden euro's werden vrijgemaakt voor de bestrijding van het ongedierte, had niemand gedacht dat de kosten uiteindelijk tot over de honderdduizend euro zouden gaan.

Geld moet ergens vandaan komen

Met name de gemeente Hoogeveen gaf veel meer geld uit dan gepland. Uiteindelijk overschreed de gemeente het budget met 122.500 euro. "Het budget is fors overschreden. Voor dit jaar staat er overigens weer 27.500 euro gereserveerd voor de eikenprocessierups-kosten", laat woordvoerder Henriette Heeringa van de gemeente weten. "De kans dat we dat budget weer gaan overschrijden is aanwezig, maar daarom kijken we nu ook kritisch naar hoe we de problemen gaan aanpakken."

De gemeente is momenteel bezig met het maken van plannen over hoe de rups komend seizoen aangepakt gaat worden. "Dit bestaat uit lange termijn interventies, dus structurele oplossingen, en korte termijn interventies, waarmee we inzetten op het beperken van de overlast. Hieruit moeten keuzes gemaakt worden", aldus Heeringa.

300 nestkasten

Verder werkt de gemeente Hoogeveen samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). "Er is in de afgelopen jaren ingezet op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Het IVN heeft verschillende lezingen en cursussen verzorgd. Inmiddels zijn meer dan 300 nestkasten opgehangen in de gemeente", besluit de woordvoerder.

Wat niet zal helpen is de financiële situatie in de gemeente. De gemeente Hoogeveen staat voor de taak om in de periode van 2020 tot 2023 zo'n 9 miljoen euro te bezuinigen. Hoewel er het meest bezuinigd gaat worden op het sociaal domein in de gemeente, is het niet moeilijk voor te stellen dat dit ook zijn weerslag heeft op het vaststellen van het budget waarmee de eikenprocessierups bestreden wordt.

Plannen zijn in de maak

Ook de gemeente Emmen heeft veel geld in de bestrijding van de rups gestoken. "We hebben uiteindelijk 105.000 euro gespendeerd. Dat is ruim 25.000 euro meer dan we vooraf hadden ingeschat", laat woordvoerder Mariska Tabak weten. Wat het budget voor de bestrijding dit jaar wordt, kan de zegsvrouw nog niet zeggen.

"We zijn druk bezig met een plan van aanpak om de eikenprocessierups op een verantwoorde wijze te beheersen. Er zijn een aantal bermen met bloemrijke mengsels ingezaaid en er worden door diverse belangengroepen nestkastjes gemaakt." Over verdere maatregelen, preventief of op het moment dat er mensen met jeuk zijn, moet het college nog een beslissing nemen, aldus Tabak.

Politiek moet nog beslissen

Ook in de gemeente Meppel is al aandacht voor de probleemrups. "We zijn bezig een aanvalsplan te maken. Dat wordt in maart aan de raad voorgelegd", zegt woordvoerder Leo Weterings. "De exacte aanpak is op dit moment dus nog niet bekend. Maar net als voorgaande jaren zal een aanzienlijk deel van de bestrijding bestaan uit het verwijderen van nesten die overlast geven."

Over het budget voor dit jaar en de uitgaven die Meppel heeft gedaan in de bestrijding vorig jaar, kan Weterings niks zeggen: "De bestrijding wordt net als vorig jaar betaald uit een totaalbudget 'beheer en onderhoud groen'."

Geen preventieve bestrijding in Assen

In Assen is besloten om niets te doen aan preventie. "We halen wel de nesten weg, op het moment dat er klachten binnenkomen. Daarbij hebben we een volgorde, nesten bij de Baggelhuizerplas en bij schoolpleinen bijvoorbeeld krijgen voorrang", laat woordvoerder Annet Geerts weten. "Voor komende zomer hebben we 75.000 euro uitgetrokken voor de bestrijding. Vorig jaar was dit 25.000 euro, daar zijn we toen wel wat overheen gegaan."

De overlast van de eikenprocessierups wordt dit jaar nog erger dan vorig jaar, is de verwachting. Geerts beaamt dit: "Dat hebben wij ook gehoord, en daar hebben we rekening mee gehouden. Vorig jaar waren er problemen met de bestrijdingsbedrijven, die hadden niet genoeg capaciteit. De gemeente Assen heeft nu al afspraken gemaakt met bedrijven die de nesten weg kunnen halen, zodat we daar dit jaar in ieder geval niet tegenaan lopen."

Lees alles over de eikenprocessierups in ons dossier over het diertje. Wat zijn de klachten, hoe zijn ze te bestrijden, en wie doet wat? Lees het hier!

Lees ook: