Assen kan nog geen cent uitgeven aan fietssnelweg en centrum

Assen kan nog geen cent uitgeven aan de fietssnelweg of aan de stimuleringsregelingen voor winkelverbetering in de binnenstad, ook al ging de raad afgelopen donderdag akkoord met deze investeringen. Eerst moet het college naar de provincie om toestemming te krijgen voor de uitgaven.

Dat is het rechtstreekse gevolg van het financieel preventief toezicht waar Assen nu onder staat.

In een speciale brief wordt de gemeenteraad dan ook door het college van burgemeester en wethouders gewaarschuwd, dat B en W 'niet meteen aan de slag kunnen met uitvoering van de raadsbesluiten, waar geld mee gemoeid is'.

Doorfietsroute

"Besluiten die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, moeten wij voordat we verplichtingen aangaan, ter goedkeuring aan de provincie voorleggen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het vrijgeven van kredieten of nieuw beleid met bijbehorend budget en waarvoor de begroting gewijzigd moet worden", aldus het college.

Donderdag gaf een raadsmeerderheid groen licht voor de aanleg van de snelle doorfietsroute over Asser grondgebied. Dit traject over 4 kilometer kost 7,7 miljoen, waarvan de gemeente zelf bijna 3 miljoen euro ophoest. De provincie betaalt de andere 4,8 miljoen euro. Toch moet Assen, vanwege het preventief toezicht, officieel groen licht hebben van Gedeputeerde Staten voor de uitgave voor het Asser deel.

Aanpak centrum en andere plannen

Ook voor 350.000 euro extra die Assen in de binnenstad wil steken, om winkelverplaatsing en gevelverbetering te stimuleren, moet eerst toestemming komen van de provincie. Datzelfde geldt voor aanpassing van het wijkvernieuwingsplan voor De Lariks en voor de kosten van het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan.

Dat laatste plan moest aangepast worden vanwege de klimaatverandering en alle maatregelen bij elkaar kosten het nodige. Ook al worden die extra kosten door de rioolrechten op de burger verhaald, toch moet de provincie het goedkeuren. "Wij leggen de raadsbesluiten daar zo snel mogelijk voor. Maar we kunnen pas tot uitvoering overgaan na goedkeuring van GS", waarschuwt het college.

Begroting niet op orde

De provincie besloot medio december Assen financieel onder preventief toezicht te stellen. De gemeentelijke begroting voor dit jaar en ook de komende jaren was niet op orde. Assen haalde voor nood 8,5 miljoen uit de reserve om een financieel gat van 11 miljoen euro te dichten.

De miljoenentekorten worden grotendeels veroorzaakt door fors hogere uitgaven voor Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Structurele bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren ontbraken. Het ging om een noodbegroting.

Assen kon niet anders, omdat het college rond de begrotingspresentatie ineens in een bestuurscrisis belandde. De stad werd bestuurd door een minderheidscollege, doordat coalitiepartner Stadspartij PLOP uit onvrede opstapte. Een ontwerpbegroting met daarin een reeks stevige bezuinigingsmaatregelen om financieel orde op zaken te stellen, werd daarom op het laatste moment ingetrokken.

Herstelplan

Assen moet voor 1 mei een herstelplan bij de provincie indienen. Daarmee gaat het vernieuwde college, met vijf wethouders, de komende tijd aan de slag. Tot die tijd moet de gemeente voor grote uitgaven naar Gedeputeerde Staten voor goedkeuring.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Assen provincie preventief toezicht
Deel dit artikel: