Zes dode schapen gevonden in Drenthe

In Hooghalen en Zwiggelte zijn vorige week zes schapen gedood. BIJ12, dat faunaschade voor de provincie Drenthe bijhoudt, doet DNA-onderzoek. Hieruit moet blijken of er een wolf bij de schapen is geweest. Het kan ook zijn dat er een hond in het spel is. Het gaat om drie schapen die op 13 januari in Hooghalen zijn gegrepen. Vier dagen dagen later zijn er drie schapen in Zwiggelte gedood.

Het DNA-onderzoek richt zich eerst op de vraag of het om een wolf gaat. Zo ja, dan kunnen de gedupeerde schapenhouders een financiële vergoeding krijgen van de provincie Drenthe. Verder DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om een enkele wolf gaat of om verschillende wolven.

In november en december zijn er in dit gebied ook al schapen gepakt. Uit DNA-sporen bleek toen dat een wolf zestien schapen in Hooghalen had gedood. Daarnaast loopt er nog een DNA-onderzoek naar in totaal zes dode schapen in Zwiggelte die in december zijn gevonden.

Meer over dit onderwerp:
ROEG! Natuurnieuws Wolf
Deel dit artikel: