Waterschappen vangen weer minder muskusratten

Het aantal muskusratten in Noordoost-Nederland is afgelopen jaar opnieuw afgenomen.

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen vorig jaar 12.721 ratten. In 2018 waren dat er nog 15.645. Een daling van 19 procent dus.

De waterschappen proberen de muskusratten te vangen, omdat de beesten gangen en holen graven in dijken en oevers. En dat kan gevaarlijk zijn. Doel is daarom om de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden. Daarover zijn in ons land afspraken gemaakt.

Het aantal muskusratten neemt door de vangacties van de waterschappen al jaarlijks af. Begin vorig jaar meldden de waterschappen dat het aantal muskusratten in 25 jaar tijd niet zo laag was geweest.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws muskusrat
Deel dit artikel: