Campagneleider Top Dutch erkent dat hij opdrachten deed voor Berenschot

Directeur Gerard de Boer van het Groningse reclamebureau Initio erkent dat hij op aanvraag van consultancybureau Berenschot meerdere lezingen verzorgde voor dat bedrijf. Om een vermoeden van belangenverstrengeling te voorkomen, stoppen de drie noordelijke provincies de samenwerking met Berenschot.

Consultancybureau Berenschot deed tot vandaag in opdracht van de drie noordelijke provincies onderzoek naar de resultaten van de TopDutch-imagocampagne. Daarbij gaat het om de bekendheid van de campagne en het Noorden als vestigingsplaats voor bedrijven en om nieuwe werkgelegenheid. Reclameman De Boer won in 2017 met Initio de aanbesteding van de TopDutch-campagne.

Initio-directeur De Boer heeft de afgelopen jaren meerdere betaalde opdrachten uitgevoerd voor Berenschot. Binnenkort gaat De Boer opnieuw op aanvraag van Berenschot aan de slag. Hij houdt in april in het kader van de Leergang Groningen 2020 lezingen voor groepen ambtenaren, bestuurders en raadsleden.

Berenschot ziet geen problemen

Managing director Hans van der Werff van Berenschot zegt geen strijdigheid te zien tussen het Top Dutch-onderzoek door Berenschot en het gastsprekerschap van De Boer. "Hij was daar gewoon spreker, zoals ook de Commissaris van de Koning gastspreker is en misschien een relatie heeft met dit onderzoek. Ik zie geen belangenverstrengeling."

Meerdere politieke partijen in zowel Groningen, Friesland als Drenthe stelden sinds de start van de campagne eind 2017 kritische vragen over de resultaten van TopDutch en over de prestaties van het bureau Initio. Het Groningse Statenlid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden was een van de eerste provinciale politici die vraagtekens plaatste bij de resultaten van de campagne TopDutch.

Hij uitte zijn verbazing over de zakelijke band tussen de directeur van Initio en Berenschot. "We hebben weinig vertrouwen in de onafhankelijkheid van het onderzoek van Berenschot. Ook al omdat wij nauwelijks geïnformeerd zijn over de opdracht die Berenschot van de provincies heeft gekregen. Dat is voor ons reden om aan te dringen op echt onafhankelijk onderzoek door de Noordelijke Rekenkamer", reageert Van der Laan.

Verbazing onder Statenleden

Het Drentse GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer kijkt er ook van op: "Dit maakt de twijfels die ik al had over TopDutch er niet kleiner op. Dat elkaar binnen bepaalde netwerken toespelen van opdrachten, zijn we in dit hele verhaal al vaker tegengekomen". Ook Statenlid Sybren Posthumus van de Fryske Natjonale Partij (FNP) wijst er op dat Provinciale Staten van Fryslân helemaal niet geïnformeerd zijn over het inschakelen van Berenschot. "Dat hebben wij uit de media moeten halen. Laat staan dat ons gevraagd is wat er onderzocht moet worden". Posthumus vindt dat er een ander bureau ingeschakeld moet worden.

Echtgenote gaf ook lezingen

Voor de Leergang Groningen, waar Berenschot De Boer voor heeft benaderd, wordt de inhoudelijke invulling en de betaling van de sprekers gedaan door Berenschot. Dat blijkt uit verschillende gegevens die na onderzoek van de RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân naar voren zijn gekomen. Het prestigieuze leerprogramma is bedoeld voor getalenteerde mensen die werken voor Groningse overheden en wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De Vereniging Groninger Gemeenten regelt de organisatie.

Behalve Gerard de Boer is ook zijn echtgenote Denisa Kasova één van de sprekers van het programma in 2020. Kasova was tot afgelopen zomer mede-eigenaar van Initio, waar haar man de dagelijkse leiding in handen heeft. De Boer en Kasova staan op het programma samen met Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van BZK. Ze spreken over de 'kracht van Noord-Nederland'.

Kritiek op campagnes

Het onderzoek door Berenschot richtte zich overigens niet op de gang van zaken tijdens de TopDutch-campagne, die gepaard ging met hevige ruzies in het campagneteam en met ontevredenheid bij de opdrachtgevers; de drie noordelijke provincies. Die lieten eind 2018 Initio per brief weten dat ze de prestaties van het reclamebureau beneden de maat vonden. "We zijn bezorgd over de voortgang in het project en de campagnes. De planning wordt tot nu toe niet gehaald, er is onvoldoende geleverd en de bereikte resultaten zijn te beperkt", schreven de provincies in een pittige brief aan Initio.

Berenschot keek alleen naar wat TopDutch heeft opgeleverd aan nieuwe banen en bedrijven én aan bekendheid van het Noorden als vestigingsplek voor buitenlandse ondernemingen. De opdracht aan Initio was om met TopDutch minstens tien grote multinationale bedrijven te werven en tweeduizend banen binnen vijf jaar tijd binnen te halen.

Lees ook:

Deel dit artikel: