Tunnel N375 bij Gijsselte komt er ondanks protest

Omwonenden van de gelijkvloerse oversteek van de Gijsselterweg en de N375 hebben bot gevangen in Provinciale Staten. Ze willen dat het plan om een tunnel aan te leggen van tafel gaat. Maar hoewel er binnen de politiek kritiek is op hoe de provincie het proces heeft aangepakt, hoorden veel Statenleden en gedeputeerde Cees Bijl niks nieuws van de bezwaarmakers. Dus de tunnel komt er.

De omwonenden voeren een achterhoedegevecht. Dat gaat over de bestuursovereenkomst die provincie en gemeente De Wolden sloten over het veiliger maken van de N375. Volgens omwonende Nicolette Moes zijn er wel degelijk nieuwe feiten op tafel gekomen sinds de bestuursovereenkomst is gesloten. Ze noemde in Provinciale Staten een hele waslijst op. Zo wees Moes op de optie van een landbouwsluis.

"De gemeente gebruikt als nieuw argument dat een landbouwsluis op de plek van de oversteek Gijsselterweg geen optie is omdat de gelijkvloerse oversteek dan in stand blijft. Waarom worden er dan in de N375 wel twee andere gelijkvloerse landbouwsluizen gerealiseerd zelfs met gelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers?"

Nog meer sluipverkeer Ruinen - Hoogeveen

De geplande enkelvoudige tunnel zal volgens de omwonenden niet belemmerend maar bevorderend voor het verkeer gaan werken. "Want 's morgens rijden de 400 tot 600 auto's richting Hoogeveen en 's middags rijden ze weer richting Ruinen. Zo wordt er een eenrichtingsverkeersweg gecreëerd", zegt Moes.

"Hiermee wordt het zogenaamd veiliger op de N375, maar minder veilig op de Gijsselterweg." De omwonenden zien als oplossing: een poller (inzinkbare paal) aan beide kanten van de huidige oversteek die tijdens de spits omhoog staat. Zo verminder je het sluipverkeer tussen Ruinen en Hoogeveen. Met deze oplossing kan ook de fietstunnel die er al ligt, blijven.

'Niks nieuws'

Dat de huidige fietstunnel volgens de omwonenden afgebroken moet worden en fietsers daarna gebruik moeten maken van de autotunnel is volgens gedeputeerde Cees Bijl onzin. De fietstunnel blijft. Daarmee nam Bijl de pijn bij de CDA-fractie op dat punt weg.

De andere coalitiepartijen PvdA en VVD zeiden niks nieuws gehoord te hebben. De VVD wil wel dat de snelheid op de Gijsselterweg omlaag gaat van 80 naar 60. Alleen coalitiegenoot Roy Pruisscher van de ChristenUnie sloot zich aan bij het bewoners-argument over de sluiproute Ruinen - Hoogeveen.

Volgens Bijl zijn er verschillende meningen onder de omwonenden: "Niks doen, rotonde, landbouwsluis en tunnel. Er wordt niet gelijk over gedacht. Een rotonde kan ook niet, want dan komen er twee rotondes vlak achter elkaar. Ik blijf bij de bestuursovereenkomst en de tunnel."

De SP kwam tijdens het debat nog met een out of the box idee: sluit de oversteek tijdelijk af en kijk of sluipverkeer dan de N375 en A28 naar Hoogeveen neemt. Ook de PVV en PvdD vinden dat het forensenverkeer daar thuis hoort.

"Schimmig proces"

Moes en dertig andere omwonenden vinden het stuitend dat in mei 2017 in diverse media al werd gesteld dat er twee tunnels en twee landbouwsluizen moesten komen. Daarna is een volgens hen een schimmig maatschappelijk proces gestart over het veiliger maken van de N375 en de uitkomst is na twee jaar: twee tunnels en twee landbouwsluizen. De omwonenden gaan nu hoogstwaarschijnlijk naar de rechter om de tunnel tegen te houden.

Bekijk hieronder beelden van de weg waar de tunnel moet komen.

Deel dit artikel: