Geelbroekerweg mag van raad Aa en Hunze worden verlegd, maar frustratie blijft

Geelbroekerweg
De Geelbroekerweg dreigt in natte perioden onder water te lopen © RTV Drenthe/Hjalmar Guit
De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft met tegenzin definitief ingestemd met het verleggen van de Geelbroekerweg in Geelbroek. De provincie wil de weg verleggen omdat deze na uitvoering van een gepland natuurproject meerdere keren per jaar onder water dreigt te lopen.
De Geelbroekerweg wordt ongeveer tweehonderd meter verlegd richting het oosten. Op de plaats waar de weg nu ligt, komt een soort greppel waar water naartoe kan stromen als het waterpeil te hoog staat.

Natte natuur

De provincie Drenthe wil in het gebied rondom Geelbroek natte natuur creëren. Dat moet voorkomen dat de grond er in de toekomst te droog wordt. Behalve Geelbroek vallen ook delen van Eleveld, Ekehaar, Hooghalen en Graswijk binnen het gebied.
Door de grond te vernatten, zou de Geelbroekerweg in nattere periodes onder water komen te staan. De provincie heeft daarom bij Aa en Hunze een vergunning aangevraagd om de weg te verplaatsen.

Tienjarige discussie

Boeren in de omgeving zijn niet blij met de plannen van de provincie. Al ruim tien jaar is er een discussie tussen de agrariërs en het provinciebestuur over het natuurproject.
De boeren vrezen dat ook hun landbouwgrond veel natter wordt, waardoor ze hun land minder vaak kunnen gebruiken.

Nog geen oplossing

Tot nu toe ligt er geen oplossing waar zowel de boeren als de provincie tevreden mee zijn. "Het proces verloopt heel traag", zegt boer Sjaak van Essen uit Eleveld.
"Er lag een voorstel waar niemand minder van werd en sommige boeren zelfs op vooruit zouden gaan, maar Prolander (de provinciale landschapsbeheerder red.) heeft op pauze gedrukt om te wachten op nieuwe natuurregels."
Collega-agrariër en dorpsgenoot Evert Smeenge valt hem bij. "We horen gewoon helemaal niets, eigenlijk al sinds januari niet. Gedeputeerde Jumelet heeft opdracht gegeven om een vrijwillige kavelruil op te starten, maar het gebeurt gewoon niet", vertelt Smeenge gefrustreerd.

Gemeente kan niet anders

Die frustratie dreunt door tot in de gemeenteraad. Dat er al maanden geen contact zou zijn geweest tussen de boeren en de provincie, gaat er bij raadslid Greet Oosterhuis van Gemeentebelangen maar moeilijk in. "Wij vinden die gang van zaken ongepast. We stemmen in met het plan, maar met grote tegenzin."
De vergunning blokkeren zou waarschijnlijk enkel zorgen voor scheve gezichten op het provinciehuis en een bezwaarprocedure die Aa en Hunze zal verliezen. De vergunningsaanvrag voor het verleggen van de weg is volgens de gemeente namelijk in orde.
Een wrange boodschap voor de boeren, die hoopten dat de gemeenteraad de plannen om de weg te verleggen zou tegenhouden, om zo een statement te maken richting het provinciehuis.
De raadsleden stemmen echter in met het verleggen van de weg. Al is dat in veel gevallen niet van harte.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.