Onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam wordt groots aangepakt

Het onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling in de omgeving van Erica en Nieuw-Amsterdam wordt flink opgetuigd. Het gebied rondom de Vaart Zuidzijde, Vaart Noordzijde en Dommerskanaal Zuidzijde wordt daarvoor als pilotgebied gebruikt, omdat daar de meeste meldingen vandaan komen. Ook zijn er plannen voor een bewonersplatform.

De gemeente Emmen doet momenteel onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de bodemdaling in het gebied. Uit dat pilotgebied worden vijf tot tien woningen gekozen die onderzocht worden. Deze woningen moeten representatief zijn voor het gebied.

Onzekerheid bij inwoners

Dat bleek vanavond tijdens een informatieavond voor inwoners, waar ruim tweehonderd man op af kwamen. Bij de gemeente Emmen stromen sinds november meldingen binnen van verzakkingen, bodemdalingen en geknapte of vervormde gasleidingen, na berichtgeving van RTV Drenthe.

Bij de inwoners uit het gebied zijn veel zorgen en onzekerheid. "Ik vind dat wij niet akkoord moeten gaan met het onderzoek van tien huizen. Dat is veel te weinig. Het moet per perceel bekeken worden", vindt inwoonster Baukje van Rijn uit het dorp.

"En hoe zit het dan met Nieuw-Dordrecht en de andere buitendorpen?", vraagt een inwoner uit Nieuw-Dordrecht.

Bewoners na afloop van de avond over bodemdaling

Wethouder René van der Weide: "Het aantal woningen is niet in beton gegoten. Als we moeten opschalen, dan zullen we dat doen. We moeten ergens beginnen. We hebben ook zeker oog voor de rest van de buitendorpen. Dit onderzoek kan ook interessant zijn voor de rest van het gebied."

De gemeente Emmen heeft woningen met ernstige meldingen bezocht. Netbeheerder Enexis heeft actie ondernomen op gevaarlijke situaties. In één woning is zelfs de gasleiding geknapt en andere gasleidingen zijn verbogen. Ook begint Enexis deze week met een onderzoek om eventuele gevaren en kans op gaslekken in kaart te brengen.

In najaar meer duidelijkheid

In het najaar verwacht de gemeente Emmen meer duidelijkheid te hebben over mogelijke oorzaken. Er wordt momenteel een onderzoeksplan opgesteld door de betrokken partijen, zoals de NAM, provincie, gemeente, het waterschap. In maart begint dan het grootschalige onderzoek naar mogelijke oorzaken van de bodemdaling.

"Er zijn wel verschillende mogelijke oorzaken aan te wijzen, maar je moet dat wel kunnen onderbouwen", legt wethouder René van der Weide uit. Zo is er bijvoorbeeld ook gas gewonnen in het verleden uit het gasveld onder het gebied. In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre dat een rol speelt, maar ook of de stand van het grondwaterpeil en de inkrimping van het veengebied de mogelijke oorzaak kan zijn. "Wij hebben het antwoord ook niet 1,2,3."

Volgens Kirsten Smit van de NAM is er in 2018 en 2019 in het gebied geen gas gewonnen. Ze sluit niet uit dat dit in de toekomst wel weer zou kunnen gebeuren.

"We hebben wel vaker geluiden gehoord van bodemdaling, dat is niet nieuw. Maar deze inwoners geven aan dat het de laatste twee jaar wel erg hard gaat. En wij snappen heel goed dat ze zich zorgen maken", aldus Van der Weide.

'Algemene conclusies trekken uit onderzoek'

De gemeente Emmen heeft expert Jaap Boontjes ingeschakeld om de kar te trekken. "Er zijn wel meer onderzoeken naar bodemdalingen geweest in het land. En er zijn meer plekken waar dit speelt. Maar het is niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken", legt hij uit. "Dat zijn andere type huizen, andere types grond." Het onderzoek moet het gebied in kaart gaan brengen.

Uit het kerngebied worden vijf tot tien huizen gekozen die onderzocht gaan worden. "Daar proberen we dan een gemene deler uit te filteren en algemene conclusies uit te trekken. We komen in het najaar bij de bewoners op terug. Het is ook belangrijk om in de zomer te onderzoeken, omdat we de laatste twee jaar droge zomers hebben gehad."

Enexis gaat snel de gasleidingen onderzoeken rond Nieuw-Amsterdam

De inwoners meldden zich twee weken geleden nog bij de commissievergadering in Emmen. Daar lieten ze zich uit over het feit dat ze vinden dat het lang duurt voor de gemeente Emmen in actie komt en dat de communicatie beter moet verlopen.

Bewonersplatform

Daarom is het plan opgevat om een bewonersplatform in het leven te roepen, met daarin acht bewoners en vertegenwoordigers van de dorpsraad in Erica en Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. "Dat is voor ons weer een klankbord voor het gebied."

Lees ook:

Deel dit artikel: