Natuurgroepen niet blij met komst yoghurtfabriek Hoogeveen

Fage
Producten van Fage in het koelschap van een supermarkt © RTV Drenthe / Ger Hensen
De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF) en Natuurmonumenten maken zich zorgen over de komst van zuivelproducent Fage naar Hoogeveen. Het Griekse bedrijf wil een fabriek bouwen op bedrijventerrein Riegmeer. Beide natuurorganisaties zetten vraagtekens bij het drinkwaterverbruik, de stikstofuitstoot en andere milieuaspecten.
Om yoghurt te produceren is er 2,5 miljoen liter water per dag nodig. "Voor de levering van al dit drinkwater pompt waterbedrijf WMD grondwater op. Kwetsbare natuur heeft nu al te lijden onder verdroging", schrijven de organisaties. Daarom hebben ze bezwaar aangetekend.
Ze vinden het raar dat de provincie, die de vergunning voor de fabriek behandelt, Fage geen waterbesparingsdoel heeft opgelegd. "De provincie verlegt de verantwoordelijkheid voor waterbesparing naar WMD. Dat vinden wij niet terecht, omdat de provincie de eerstverantwoordelijke is voor het grondwaterbeheer. "

Drinkwater niet in het geding

Drinkwaterbedrijf WMD liet eerder al weten dat de levering van drinkwater in Drenthe niet in het geding komt. Volgens het bedrijf zijn daar berekeningen voor gedaan en is er genoeg capaciteit in het gebied waar de fabriek moet komen. Meer dan 2,5 miljoen liter water per dag mag Fage niet gebruiken.
Ook komt er een nieuwe persleiding op het bedrijventerrein om het afvalwater van het bedrijf af te voeren naar de zuiveringsinstallatie in Echten.

'Stikstofuitstoot reduceren noodzakelijk'

Ook zetten de natuurorganisaties vraagtekens bij de hoeveelheid stikstof die de fabriek gaat uitstoten. "Terwijl in Drenthe juist een reductie van de stikstofuitstoot noodzakelijk is." De gemeente Hoogeveen heeft voor de komst van de zuivelfabriek stikstofrechten gekocht van veehouderijen in Hollandscheveld en Darp. Hoogeveen betaalde daar bijna 100.000 euro voor. De kosten worden doorberekend in de grondprijs die de zuivelgigant moet betalen.
"Opvallend is dat de gemeente Hoogeveen in dit geval de stikstofrechten heeft aangekocht en niet het bedrijf Fage zelf. Tegelijkertijd zitten ruim 100 Drentse veehouderijbedrijven al bijna 4 jaar in onzekerheid vanwege het ontbreken van een vergunning. Om deze zogenaamde PAS-melders te kunnen legaliseren is stikstofruimte noodzakelijk."
De rechten ergens anders opkopen heet extern salderen. Uit een analyse van de provincie Drenthe blijkt dat de natuur zich hierdoor niet herstelt. Daarom heeft de provincie besloten dat het verlenen van een stikstofvergunning op basis van extern salderen voorlopig niet meer kan.

'Concurrentievervalsing'

Zuivelproducent DOC kaas, dat gevestigd is op het naastgelegen bedrijventerrein Buitenvaart in Hoogeveen, heeft ook bezwaar aangetekend. Volgens de organisatie worden bedrijven aangespoord om werkprocessen flink te verduurzamen zodat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) teruggedrongen kan worden. DOC vindt dat Fage in de vergunningsaanvraag voor de fabriek te weinig heeft beschreven hoe zij dat voor elkaar krijgen.
DOC Kaas haalt een aantal voorbeelden aan. Bijvoorbeeld dat de fabriek wordt verwarmd met een warm waterboiler die draait op aardgas. "Het is mogelijk om warm water middels elektra op te wekken waardoor geen gas wordt gebruikt. Ook hier is onduidelijk of een afweging gemaakt is tussen het toepassen van een gasgestookte installatie of een elektrische installatie om de CO2-emissie door het onnodig toepassen van gas te beperken."
DOC Kaas zegt dat andere bedrijven wel maatregelen moeten nemen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. "Ons inziens betekent dit dat er sprake is van economisch voordeel ten opzichte van andere zuivelbedrijven wat concurrentievervalsing tot gevolg heeft." De organisatie wil dat de provincie hier tijdens het behandelen van de bezwaren nog eens goed naar kijkt.

Reactie provincie

Tot en met 18 mei was het mogelijk om een bezwaar in te dienen op de plannen van Fage. Inmiddels zijn er verschillende bezwaren binnengekomen bij de provincie. Naast de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF) en Natuurmonumenten hebben ook natuurgroep Mobilisation for the Environment (MOB), de Natuurbeschermingswacht Meppel en meerdere omwonenden hun zorgen kenbaar gemaakt.
Op dit moment worden alle bezwaren bekeken. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het nog niet duidelijk is wanneer alle indieners een reactie krijgen.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.