Bouw kunstijsbaan alleen haalbaar met forse bijdrage provincie

Schaatsbaan Rotterdam
Op de schaatsbaan in Rotterdam schaats je in een tunnel © Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe
Een overdekte ijsbaan met tunneloverkapping van 400 meter in Drenthe is haalbaar. Maar dan moeten de provincie en een gemeente wel 3,4 tot 5,7 miljoen euro bijdragen aan de bouw ervan. Ook moeten de overheden garant staan voor een lening om de rest van de ijsbaan te financieren.
Mochten zij dat niet willen, en het geld dus op de markt gevonden moet worden, dan gaat de bouwbijdrage voor de overheden omhoog naar 4 tot 6 miljoen euro.
De eigenaar draagt het risico voor de exploitatie van de ijsbaan. Er zijn in Drenthe twee plekken waar het financieel haalbaar is om een ijsbaan te bouwen: Meppel en Assen. In Meppel worden de meeste bezoekers verwacht, blijkt uit onderzoek van Hypercube in opdracht van de provincie.
De onderzoekers hebben de Rotterdamse tunnelschaatsbaan als vergelijkend voorbeeld genomen. Nergens anders in ons land bestaat zo'n ijsbaan. De eigenaren in Zuid-Holland willen onder voorwaarden ook in Drenthe zo'n baan bouwen en exploiteren. Provinciale Staten wilde wel eens weten of het haalbaar is en vroeg daarom aan Gedeputeerde Staten onderzoek te doen.

Hoeveel bezoekers?

Volgens de onderzoekers is de Drent meer 'schaatsminnend' dan de Rotterdammer en dat zou positief zijn voor het aantal bezoekers. Hypercube heeft deze bereidheid tot schaatsen meeberekend in het maximale aantal potentiële bezoekers, maar ook weggelaten in de berekening van het minimale aantal bezoekers.
Meppel heeft op jaarbasis het hoogste aantal verwachte bezoekers: 95.000 tot 117.000. Emmen heeft de laagste: 40.000 tot 50.000. De verwachting voor Emmen is dusdanig laag dat die plaats niet verder is onderzocht. Ook Hoogeveen - verwachte bezoekersaantallen van 75.000 tot 92.000 - is niet verder onderzocht omdat de gemeente heeft aangegeven "zeer terughoudend te zijn als het gaat om de komst van een kunstijsbaan", waarschijnlijk met de ijsbaansoap van een aantal jaren geleden nog vers in het geheugen. Assen: 65.000 tot 80:000 potentiële bezoekers.

Altijd onrendabele top

In Drenthe is het verzorgingsgebied volgens de onderzoekers niet toereikend om een 'onrendabele top' te voorkomen. "De grote van de onrendabele top hangt af van meerdere factoren. Dit zijn naast de locatie onder andere de grondkosten, de gekozen variant en het uiteindelijk gerealiseerde bezoekersaantal", aldus de onderzoekers. In Assen komen bijna alle potentiële schaatsers uit Drenthe. In Meppel is dat maar 40 procent en komt de rest uit de Overijssel, Flevoland en zelfs Friesland.
Volgens Hypercube staan de gemeenten Meppel en Assen positief tegenover de komst van een kunstijsbaan. In Assen zou de ijstunnel bij het TT Circuit moeten komen. In Meppel zijn meerdere locaties beschikbaar in het oostelijke deel en het noordwestelijke deel van de stad.

Hoe zit het met de miljoenen?

Hypercube heeft meerdere varianten doorgerekend aan de hand van de minimale en maximale te verwachten bezoekersaantallen: van een niet-permanente baan zonder eigen energievoorziening tot een permanente baan die grotendeels met zonnepanelen z'n eigen energie opwekt. En of de piste wel of niet maatschappelijk gefinancierd wordt, maakt ook verschil.
"Het mag geen verrassing heten dat de permanente variant, inclusief zonnepanelen en gebruik restwarmte, die maatschappelijk gefinancierd is het meest gunstige scenario laat zien (3,4 tot 5,7 miljoen bouwbijdrage overheid). Echter zal ook in dit scenario een bijdrage aan de stichtingskosten nodig zijn om rendabel te zijn", zo concluderen de onderzoekers
Bij een niet-permanente ijsbaan zonder eigen energievoorziening en het minimale aantal bezoekers schiet de bijdrage van de overheid pijlsnel omhoog: tussen de 6 en 11 miljoen euro. Uit het onderzoek blijkt dat de bouwbijdrage in Assen miljoenen meer kost dan in Meppel.

Langer open dan Rotterdam

De totale bouwkosten liggen volgens de onderzoekers overigens minimaal een viervoud lager dan bij een ijshal. "Bovendien is het energieverbruik significant lager. De energiezuinige tunnel houdt de kou geconcentreerd op het ijs en minimaliseert daarmee het verbruik. De energie benodigd om ijs te maken bedraagt zo'n 15 tot 20 procent ten opzichte van de benodigde energie van een ijshal."
In Drenthe zou de ijsbaan niet 3,5 (zoals in Rotterdam), maar 4,5 maanden open moeten. In de zomer kunnen er evenementen gehouden worden. Het zomergebruik is niet meegenomen in het onderzoek. Hypercube geeft ook nog een paar waarschuwingen af. Zo twijfelen ze er sterk aan of de gemiddelde Drent dezelfde (horeca)uitgaven doet als de gemiddelde Rotterdammer bij een bezoek aan de ijsbaan.

Hoe zit het met het energieverbruik?

Het geschatte energieverbruik ligt tussen de 800 MWh en 900 MWh. De energievoorziening zal door de netcongestie in Drenthe de grootste uitdaging worden. Het energienet is immers overvol. Het middenterrein van de ijsbaan biedt ruimte voor 1600 zonnepanelen, goed voor 700 MWh. Daarnaast kan er via het koelen ruim 400 MWh teruggewonnen worden aan restwarmte. Hypercube: "De via zonnepanelen opgewekte energie en het gebruik van restwarmte bieden koppelkansen met voorzieningen in de nabijheid, waarbij de energie en warmte die de ijstunnel produceert positief bijdragen aan de business case."
Op 28 juni worden de resultaten van het onderzoek met Provinciale Staten besproken.
TV Drenthe bezocht onlangs de ijsbaan in Rotterdam. Bekijk hieronder de video.
Hoe werkt de Rotterdamse schaatsbaan?

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.