Defensie moet achthonderd vacatures vullen in Havelte en mikt op jongeren

Defensie heeft de grootste moeite om vacatures op de kazerne in Havelte op te vullen. Het aantal openstaande banen is inmiddels opgelopen tot zo'n achthonderd. Daarom wordt de werving van nieuw personeel anders aangepakt.
De Johannes Postkazerne in de gemeente Westerveld, één van de grootste werkgevers van Drenthe, is een zorgenkindje voor Defensie. Op geen enkele kazerne in Nederland staan zoveel vacatures open. Met name de Pantserinfanterie en Pantsergenie hebben het moeilijk met het vinden van personeel. "Het Noorden is een leeg gebied", zegt majoor Rick Saton van de Bizon Compagnie. Een bijzonder onderdeel van de 43ste Gemechaniseerde Brigade.

Veel concurrentie op arbeidsmarkt

Saton en zijn team hebben sinds eind vorig jaar de opdracht om te kijken naar een nieuwe manier van werven van jongeren voor het leger. "Daarbij hebben we natuurlijk ook te maken met het feit dat het bedrijfsleven ook veel personeel nodig heeft." Dus veel concurrentie.
In het jaarverslag van de 43ste Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de kazerne in Havelte, spreekt brigadegeneraal Roland de Jong van een grote opgave voor zijn brigade. "Overal wreekt zich het tekort aan opgeleide manschappen en vooral het tekort aan onderofficieren. Er moesten vele stappen extra worden gezet om alles mogelijk te maken. Veel meer dan redelijkerwijs van ons mocht worden verwacht en dat we pijntjes moesten verbijten is dan ook zwak uitgedrukt."

Militair uniform

Deze week is er op de kazerne in Havelte een informatiedag voor geïnteresseerden. Zo'n 120 jongeren en ouders van deze jongeren zijn te gast. Tien keer per jaar vindt een informatiedag plaats. Bezoekers krijgen voorlichting over opleidingen, over mogelijkheden voor studie naast het militair zijn en wat er van ze wordt verwacht. Veel van deze jongeren kijken om zich heen of er wat voor ze tussen zit. "Ik denk er al een aantal jaren aan om me aan te melden. Ik wil onderofficier worden", zegt een van de jongeren van een jaar of 17. Hij is overtuigd van het feit dat hij straks een militair uniform wil dragen.
Twee dames uit Alphen aan de Rijn kijken of ze verpleegkundige kunnen worden bij Defensie. "Het is wel een baan waarin je veel meemaakt", zo zegt één van de dames. "Het is een uitdaging. Maar of ik het ook ga doen? Dat weet ik nog niet." Misschien dat Defensie ze kan overtuigen van de voordelen van een baan in Havelte. Ze bieden ze in ieder geval onderdak op de kazerne als ze niet elke dag vanuit Alphen aan de Rijn naar Drenthe willen reizen, horen ze als ze er naar vragen.
Volgens majoor Saton van de Bizon Compagnie, het wervingsbureau van de 43ste Gemechaniseerde Brigade in Havelte, zijn er uitdagingen genoeg om de personeelsproblemen op te lossen. Het achterland is dun. Bovendien willen soldaten die inmiddels gesetteld zijn, niet verhuizen naar het Noorden. Te ver van de Randstad.
Wij merken dat de kazerne in Havelte redelijk onbekend is in Nederland
majoor Rick Saton, Bizon Compagnie
Daarom werven ze in Havelte vooral onder jongeren en studenten die nog flexibel zijn in het kiezen van een woonplaats. Om ze zover te krijgen zal er eerst aan de naamsbekendheid van Havelte moeten worden gewerkt. "Wat wij merken is dat de kazerne in Havelte redelijk onbekend is in Nederland bij de doelgroep. Ze denken meteen aan een leger dat moet vechten. En dat terwijl we heel veel mogelijkheden bieden. Ook buiten het beeld dat zij hebben."
Voorbeelden van vacatures zijn die van pantserinfanterist en pantsergenist. Ook een baan als verpleegkundige ligt in Havelte voor het oprapen." Maar dan moet je kandidaten wel kunnen vinden. Er worden inmiddels snuffelstages gehouden. Je mag als jongere een aantal dagen meedraaien op de kazerne. En de weg naar een officiële baan bij Defensie is een stuk korter geworden. "Je kan binnen korte tijd een baan hebben bij ons."

Sneller militair

Dat gaat bij andere onderdelen in Nederland veel langzamer. Na de voorbereiding in Havelte, moet je als nieuwbakken militair de algemene militaire opleiding volgen. Die wordt in Assen gegeven. 'Van spijkerbroek tot soldaat', zoals ze dat in vakjargon bij Defensie noemen, moet korter vinden ze in Havelte.
De Bizon Compagnie heeft in Nederland een uitzonderingspositie. Zij werven alleen voor de legeronderdelen op de Johannes Postkazerne. Voor de rest van Nederland wordt dat centraal gedaan. Om de naamsbekendheid te vergroten, zoekt majoor Saton de samenwerking met opleidingen in het Noorden, zoals het Drenthe College. Maar ook het Terra in Wolvega.

Contact met opleidingen in het Noorden

Op deze vmbo-opleiding krijgen leerlingen, als ze dat willen, zeven weken lang les over het leger. Ze bezoeken de kazerne ook. Het gaat om leerlingen van rond de vijftien jaar. "Wat wij willen is dat we zo vroeg mogelijk bij de keuze van een potentiële kandidaat willen zijn. En wil iemand later heel graag militair worden, dan begeleiden we de leerling. We hebben inmiddels goede contacten met opleidingen. Dat was vanwege de bezuinigingen op Defensie in het verleden wel eens wat minder. We zijn langzaam bezig om het netwerk te vergroten."
Of die achthonderd vacatures ooit vervuld zullen worden? De Bizon Compagnie doet z'n best volgens Saton. "Ik ben er van overtuigd dat we het voor elkaar gaan krijgen. Garantie is er niet. We gaan er wel voor om dat aantal zo dicht mogelijk te benaderen."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl