Provinciale Staten: schaderegeling kleine gasvelden moet anders

Er moet geen andere schaderegeling voor kleine gasvelden komen dan die voor het grote Groningerveld. Provinciale Staten (PS) zijn zeer teleurgesteld in de regeling die minister Eric Wiebes heeft nu heeft bedacht: geen omgekeerde bewijslast zoals in Groningen maar een Commissie Mijnbouwschade die een oordeel gaat vellen.

PS balen van Wiebes want hij negeert de adviezen van zowel de Technische Commissie Bodem Beweging als van de Raad van State. Ook naar de provincies heeft hij niet geluisterd, vinden PS.

Provincies, gemeenten en waterschappen moeten het kabinet en de Tweede Kamer op andere gedachten brengen, vinden de Drentse Statenleden. Een motie van ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg werd Statenbreed gesteund.

De motie werd door alle partijen gesteund, al had de VVD veel bedenkingen. De partij vindt de voorgestelde regeling niet de beste, maar de regeling moet wel een kans krijgen. Toch steunde de VVD de motie om inwoners van Drenthe bovenop kleine gasvelden te laten zien dat de politiek achter hen staat.

Hoe onafhankelijk?

Voor het Groningerveld is het schadeprotocol zo opgesteld dat gedupeerden niet in een bureaucratische molen belanden. Schade door gaswinning wordt betaald door de Rijksoverheid die dat verhaalt op de mijnbouwbedrijven.

In de regeling voor de kleine velden houden de gaswinners inspraak in de beoordeling van de schades. Daar gaat wel de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade tussen zitten waar schademelders terecht kunnen. Tegen het besluit van die commissie kan een schademelder nog in beroep bij de rechter, de mijnbouwer niet. "Maar dat is een afspraak tussen de minister en de mijnbouwbedrijven die heel makkelijk binnen vier weken weer opgezegd kan worden", klinkt het in PS.

Provinciale Staten vinden dat de mijnbouwbedrijven in de nu voorgestelde regeling te veel invloed hebben. Doordat ze een zienswijze kunnen indienen op de conclusies van deskundigen van de Commissie Mijnbouwschade hebben ze nog steeds invloed op de afhandeling van schades. "Hoe onafhankelijk is de afwikkeling van deze schades dan?", vraagt CDA-Statenlid Eline Verder zich af.

'Twijfel of dit goed gaat werken'

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil dat de schade-uitkering rond kleine gasvelden via de Rijksoverheid loopt, die het vervolgens zouden verhalen op de mijnbouwbedrijven.

Wiebes laat nu direct de mijnbouwbedrijven de schade betalen. Alleen bij veel meldingen van schade in een gebied kan worden afgesproken dat de overheid uitkeert en de schade op de gaswinners verhaalt. Maar om tot zulke afspraken te komen, zitten die bedrijven ook weer aan tafel. En daar wil Stelpstra ze juist weg hebben. Stelpstra geeft de regeling het voordeel van de twijfel.

Maar Stelpstra heeft ernstige twijfel of de schaderegeling goed gaat werken. "Dit is geen wetgeving, dit is onderhandeld met de mijnbouwbedrijven. Omwonenden van gaswinning willen niet per se dat er gestopt wordt, ze willen vertrouwen dat als ze schade hebben dat het goed word afgehandeld. Dat zit hier niet in. Ik roep de mijnbouwbedrijven op ruimhartig te vergoeden als er zich schades voor doen."

Rechtsongelijkheid

Volgens de minister hebben mensen rond de kleine velden minder grote schades en daardoor ook minder recht op schadevergoeding. Het Inter Provinciaal Overleg, samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is ook teleurgesteld in minister Wiebes. Wiebes creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land.

Het vraagstuk houdt ook de lokale politiek bezig. De SP in Assen wil van het college weten of er overleg is geweest met inwoners van onder andere Stop gaswinning Marsdijk en of het college actie gaat ondernemen om zich hard te maken voor omgekeerde bewijslast zoals in Groningen.

Deel dit artikel: