Kolonel: 'Laagvliegroute alleen gecheckt, niet opnieuw in gebruik'

De reden dat Defensie onderzoek deed naar een laagvliegroute voor straaljagers over Zuidwest-Drenthe, was enkel om de route te toetsen aan de Natuurbeschermingswet. Dat vertelt kolonel Erik Rab van de Luchtmacht.

Laagvliegroute 10a gaat over een deel van Zuidwest-Drenthe en het oosten van Friesland en mag al sinds 2002 niet meer worden gebruikt. Dat is vanwege de geluidsoverlast en het vliegveld bij Drachten dat op de route ligt. Vliegtuigen van Defensie mochten daar op 75 meter hoogte oefenvluchten uitvoeren. Deze oude route voor gevechtsvliegtuigen loopt over Friesland en gaat via het luchtruim over dorpen als Wilhelminaoord en Vledder via Meppel richting Overijssel.

'Eerst Tweede Kamer inlichten'

Kolonel Erik Rab van de Luchtmacht: "Laagvliegroute 10a is alleen tegen het licht gehouden om te checken of hij volgens de natuurbeschermingswet en Natura 2000-wet vergunningsplichtig is. We willen hem niet opnieuw in gebruik nemen. Mocht dat ooit wel de bedoeling zijn, dan zal de staatssecretaris eerst de Tweede Kamer daarover inlichten, nog voordat de vergunning wordt aangevraagd."

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen dat laagvliegroute 10a nooit meer in gebruik wordt genomen. Het staat volgens GS haaks op de rust en ruimte die Drenthe aan toeristen en inwoners wil bieden. Het geluid van de F35 past niet bij de 14 Natura 2000- en stiltegebieden die Drenthe heeft, zo vinden GS.

Groter gebied nodig voor JSF

De F35, ook bekend als de JSF, maakt een veel harder geluid dan de F16. Defensie is op zoek naar een groter gebied om met de JSF te kunnen oefenen. Jelle Zijlstra, adviseur van Defensie in het landelijke team Luchtruimherziening van de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat: "Dat heeft te maken met hoe ver de F35 kan kijken. Hij kan met z'n sensoren veel verder zien dan de F16. Het gaat erom je tegenstander te kunnen ontdekken voordat hij jou ziet. Dus zijn er ook langere stukken luchtruim nodig om te oefenen."

Volgens Luchtmacht-kolonel Rab is er dus geen behoefte om laagvliegroute 10a opnieuw in gebruik te nemen. Volgens hem volstaat de andere route 10 van Emmen over de Veenkoloniën naar Stadskanaal en de oefeningen in het buitenland voor laagvliegoefeningen.

Dit zijn de laagvliegroutes en oefengebieden van de luchtmacht in Noord Nederland (Rechten: Defensie)

Deel dit artikel: